«Πράσινη» πρωτιά για το ομόλογο της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή ΜΑΕΧ

«Πράσινη» πρωτιά για το ομόλογο της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή ΜΑΕΧ

Το ομόλογο της εταιρείας, που είναι μέλος του ομίλου της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, είναι το πρώτο πιστοποιημένο πράσινο ομόλογο στην Ελλάδα.

Η πιστοποίηση, που πραγματοποιήθηκε από τον διεθνή οργανισμό Climate Bond Initiative, σημαίνει πως τα έσοδα από την έκδοση του τίτλου θα διατεθούν για την υλοποίηση πράσινων επενδύσεων που συμβάλλουν στην αειφόρο ανάπτυξη. Η εταιρεία προχωρά σε δημόσια προσφορά προκειμένου να συγκεντρώσει ως και 150 εκατ. ευρώ, ενώ το ελάχιστο ποσό εγγραφής είναι τα 1.000 ευρώ.

Η διαδικασία της δημόσιας προσφορά για το επταετές ομόλογο της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή ΜΑΕΧ θα ξεκινήσει την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου. Σημειώνεται πως δεν υπάρχει δικαίωμα πρόωρης εξόφλησης του τίτλου.

Η εγγυήτρια του ομολόγου, ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, αναβαθμίστηκε πρόσφατα από την ICAP ως προς την πιστοληπτική της διαβάθμιση, σε Α από ΒΒ. Σύμφωνα με την ICAP, η διαβάθμιση Α υποδηλώνει πάρα πολύ χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο και αποδίδεται σε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους ακόμα και υπό δυσμενείς οικονομικές συγκυρίες και επομένως η πιστοληπτική τους ικανότητα παραμένει σταθερά υψηλή. Οι επιχειρήσεις µε διαβάθμιση Α χαρακτηρίζονται από τα πολύ σημαντικά οικονομικά μεγέθη τους, την ανοδική πορεία και τη σημαντική θέση τους στην αγορά.

Από τα 150 εκατ. ευρώ της έκδοσης, τα 60 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή του προηγούμενου ομολόγου της εταιρείας, που είχε επίσης χρησιμοποιηθεί για πράσινες επενδύσεις. Το υπόλοιπο ποσό των περίπου 90 εκατ. ευρώ θα χρηματοδοτήσει επενδύσεις της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή σε αιολικά πάρκα στην Ελλάδα και τις ΗΠΑ. Συγκεκριμένα, θα χρηματοδοτηθεί η κατασκευή 14 αιολικών πάρκων στην Ελλάδα και μέρος του κόστους εξαγοράς αιολικού πάρκου στην πολιτεία Τέξας, των ΗΠΑ.