Τι θέλουν οι επενδυτές για να "ρίξουν χρήμα" στην Ελλάδα

Τι θέλουν οι επενδυτές για να "ρίξουν χρήμα" στην Ελλάδα

Επτά στους δέκα επενδυτές που συμμετείχαν σε έρευνα της ΕΥ δηλώνουν πως θα πραγματοποιούσαν επενδύσεις στην Ελλάδα εφόσον όμως η χώρα αντιμετωπίσει μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα.

Η έρευνα διαπιστώνει πως το 47% των επενδυτών θεωρεί πως η εικόνα της χώρας ως επενδυτικού προορισμού έχει βελτιωθεί, ενώ περαιτέρω βελτίωση αναμένεται στην επόμενη τριετία το 76%.

Το 30% εξετάσουν το ενδεχόμενο να επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους ή να δημιουργήσουν νέα, ενώ μόλις οι μισοί κρίνουν πως η Ελλάδα ακολουθεί πολιτική που προσελκύει τις ξένες επενδύσεις.

Στα θετικά στοιχεία οι επενδυτές που μετείχαν στην έρευνα περιαλαμβάνουν την ποιότητα ζωής σε ποσοστό 83%, τις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού (70%) και τις υποδομές τηλεπικοινωνιών (67%).

Χαρακτηρίζουν ως προτεραιότητες τη μείωση της φορολογίας (49% των ερωτηθέντων), την ενίσχυση της εκπαίδευσης (32%) και τη στήριξη της υψηλής τεχνολογίας και της καινοτομίας (25%).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ