Χορήγηση «χρυσής βίζας» τώρα και με κατάθεση μετρητών

Με προθεσμιακό λογαριασμό 400.000 ευρώ θα αποκτάς άδεια διαμονής στην Ελλάδα

Χορήγηση «χρυσής βίζας» τώρα και με κατάθεση μετρητών

Η άδεια διαμονής στην Ελλάδα –γνωστή και ως golden visa- θα χορηγείται σε πολίτες τρίτων χωρών ακόμη και αν αυτοί επενδύουν σε άυλους τίτλους ή προχωρούν στο άνοιγμα τραπεζικών καταθέσεων. Με νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομίας που κατατέθηκε στη Βουλή διευρύνεται η γκάμα των επιλογών που έχουν οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές. Πλέον δεν χρειάζεται να τοποθετηθούν μόνο σε ακίνητα καθώς αρκεί ακόμη και η αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου. Βέβαια, ο πήχης μπαίνει ψηλά καθώς θα πρέπει να επενδυθούν τουλάχιστον 400.000 ευρώ.

 

Με το νομοσχέδιο, διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής του υφιστάμενου καθεστώτος με την προσθήκη και άυλων επενδύσεων. Ο κατάλογος των εναλλακτικών επιλογών, περιλαμβάνει τα εξής:

  1. Αγορά μετοχών σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή ομολόγων κατά την έκδοση ομολογιακού δανείου, επιχειρήσεων με έδρα ή εγκατάσταση στην Ελλάδα που είναι εισηγμένες στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά.
  2. Εισφορά κεφαλαίου σε εταιρεία επενδύσεων ακίνητης περιουσίας η οποία επενδύει αποκλειστικά σε ακίνητα στην Ελλάδα για απόκτηση μετοχών κατά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου αυτής.
  3. Απόκτηση μεριδίων ή μετοχών σε αμοιβαία κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών, και εταιρείες κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών που επενδύουν αποκλειστικά σε επιχειρήσεις με έδρα ή εγκατάσταση στην Ελλάδα
  4. Αγορά ομολόγων τα οποία εκδίδονται από το ελληνικό δημόσιο
  5. Προθεσμιακή κατάθεση σε ελληνική τράπεζα
  6. Αγορά μετοχών, εταιρικών ομολόγων ή και ομολόγων του ελληνικού δημοσίου που εισάγονται για διαπραγμάτευση ή διαπραγματεύονται στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά.
  7. Αγορά μεριδίων σε αμοιβαίο κεφάλαιο το οποίο έχει συσταθεί στην Ελλάδα ή άλλη χώρα και επενδύει αποκλειστικά σε κινητές αξίες (μετοχές και εταιρικά ομόλογα ή και ομόλογα του ελληνικού δημοσίου) που εισάγονται για διαπραγμάτευση ή διαπραγματεύονται στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά.
  8. Αγορά μεριδίων ή μετοχών σε οργανισμό εναλλακτικών επενδύσεων ο οποίο έχει συσταθεί στην Ελλάδα ή άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επενδύει αποκλειστικά σε ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα.

Ολόκληρο το νομοσχέδιο στο οποίο έχει ενσωματωθεί η διάταξη για τη χρυσή βίζα μπορείτε να το δείτε εδώ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ