Στα ύψη η ζήτηση φυσικού αερίου

Στα ύψη η ζήτηση φυσικού αερίου

Στα ύψη κυμαίνεται η ζήτηση για φυσικό αέριο. Σύμφωνα με στοιχεία του ΔΕΣΦΑ η ζήτηση για το 2017 σημείωσε αυξήθηκε κατά 21% και οι ποσότητες που διακινήθηκαν από τις εξόδους του Συστήματος Μεταφοράς ανήλθαν σε 4.642.869.559 Νm3 (κυβικά μέτρα) έναντι 3.835.318.225 Νm3 το 2016.

Σε όρους ενέργειας διακινήθηκαν 12 53.570.256.134 kWh (κιλοβατώρες) φυσικού αερίου έναντι 44.419.901.361 kWh της προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 20,6%. Η διαφορά στην ποσοστιαία αύξηση που παρατηρείται σε όρους ενέργειας οφείλεται στη μικρότερη μέση θερμογόνο δύναμη του φυσικού αερίου το 2017 σε σχέση με το 2016. Σημειώθηκε επίσης το 2017 αύξηση της πραγματοποιηθείσας αιχμής κατά 20,33% (23.580.220 Nm3/d - κ.μ. ημερησίως έναντι 19.596.897 Nm3/d το 2016)

Το 2017, το μερίδιο του φυσικού αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή αυξήθηκε σε 31,5% από 26,6% το 2016. Επί πλέον όμως, αυξήθηκε και η συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, σε 52,04 TWh (Τεραβατώρες) από 51,24 TWh το 2016 (αύξηση κατά 1,56%).
Η άνοδος της βιομηχανικής κατανάλωσης, τάση που εμφανίζεται ήδη από τους τελευταίους μήνες του 2016, σταθερή και ομοιόμορφα κατανεμημένη καθόλη τη διάρκεια του έτους 2017.

Οι εισαγωγές φυσικού αερίου προήλθαν το 2017 κατά 58,76% από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα (έναντι 64,82% το 2016), κατά 12,39% από τα ελληνοτουρκικά σύνορα (έναντι 15,83% το 2016) και κατά το υπόλοιπο 28,85% ως υγροποιημένου φυσικό αέριο από τη Ρεβυθούσα (έναντι 19,35% το 2016). Το 2017 εκφορτώθηκαν 30 φορτία ΥΦΑ (έναντι 18 το 2016). Παρατηρείται δηλαδή μια σημαντική αύξηση του μεριδίου του ΥΦΑ στην ελληνική αγορά φυσικού αερίου.