Στα 175.000 ευρώ η αμοιβή των επιτροπών για την πιστοποίηση επενδυτικών σχεδίων

Στα 175.000 ευρώ η αμοιβή των επιτροπών για την πιστοποίηση επενδυτικών σχεδίων

Με τη διάταξη, ολοκληρώνεται η δράση προκειμένου να καταστεί εφικτή η αποπληρωμή των ενταγμένων και ολοκληρωμένων επενδυτικών σχεδίων, ενώ -όπως αναφέρεται- θεσπίζεται ανώτατο όριο αποζημίωσης κατ' άτομο και κατ' έτος ύψους 2.400 ευρώ.

Στα 175.000 ευρώ υπολογίζει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους τη δαπάνη από την αναδρομική καταβολή αποζημιώσεων στον πρόεδρο και τα μέλη των γνωμοδοτικών επιτροπών για την αξιολόγηση και την πιστοποίηση επενδυτικών σχεδίων της δράσης ICT4GROWTH, όπως προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στο προς ψήφιση νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομίας για το υπαίθριο εμπόριο.

Με τη διάταξη, ολοκληρώνεται η δράση προκειμένου να καταστεί εφικτή η αποπληρωμή των ενταγμένων και ολοκληρωμένων επενδυτικών σχεδίων, ενώ -όπως αναφέρεται- θεσπίζεται ανώτατο όριο αποζημίωσης κατ' άτομο και κατ' έτος ύψους 2.400 ευρώ.Το σχετικό κονδύλι θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Όπως αναφέρεται στην τροπολογία, «παρέχεται η εξουσιοδότηση για έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης που θα ορίζει τα περί της αμοιβής των αξιολογητών και των γνωμοδοτικών επιτροπών που ορίστηκαν και συστάθηκαν από την εταιρεία Κοινωνία της Πληροφορίας από το 2013 για τις ανάγκες αξιολόγησης και πιστοποίησης επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο της δράσης κρατικής ενίσχυσης "Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων Ανάπτυξης-Παροχής Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας (ICT4GROWTH)". Οι σχετικές υπηρεσίες έχουν σε μεγάλο βαθμό ήδη παρασχεθεί, ενώ υπολείπεται η παροχή υπηρεσιών για την ολοκλήρωση της πιστοποίησης των επενδυτικών σχεδίων».

Οι αμοιβές θα εξατομικευτούν και θα καταβληθούν με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Κοινωνίας της Πληροφορίας, κατόπιν επιχορήγησης της τελευταίας από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.