Έρχεται το χρηματιστήριο... ενέργειας

Μέχρι το τέλος του έτους ο σχετικός νόμος στη Βουλή

Έρχεται το χρηματιστήριο... ενέργειας

Με τρία commodities και όχι μόνον με ηλεκτρική ενέργεια αλλά και με φυσικό αέριο και περιβαλλοντικά  (δικαιώματα ρύπων) πρόκειται να λειτουργήσει από τον Απριλιο του 2018 το Χρηματιστήριο Ενέργειας

Ο σχετικός νόμος να αναμένεται να κατατεθεί μέχρι το τέλος του έτους. Με τη λειτουργία του θα αντικαταστήσει το μοντέλο της υποχρεωτικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (mandatory pool) που ισχύει σήμερα στη χώρα μας, με τέσσερις νέες διακριτές αγορές ηλεκτρισμού, η αγορά επόμενης ημέρας, η ενδοημερήσια (spot αγορές), η αγορά παραγώγων και η αγορά εξισορρόπησης, διευρύνοντας τις δυνατότητες αγοράς ενέργειας για τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας, προμηθευτές και εμπόρους ρεύματος αλλά και μεγάλουςκαταναλωτές (βιομηχανίες).

Η δημιουργία του χρηματιστηρίου ενέργειας αποτελεί μνημονιακή υποχρέωση, όμως η επιδίωξη των σχεδιαστών του ( ΛΑΓΗΕ και και Χρηματιστήριο Αθηνών)είναι να διευρύνουν την εμβέλεια και τη σημασία του με στόχο να γίνει το ελληνικό Χρηματιστήριο «κέντρο» των ενεργειακών αγορών της ευρύτερης περιοχής.