Στα 311,16 δισ. ευρώ το δημόσιο χρέος το γ' τρίμηνο 2016

Στα 311,16 δισ. ευρώ το δημόσιο χρέος το γ' τρίμηνο 2016
Στο 21,9% (ή σε 5,212 δισ. ευρώ) των συνολικών εσόδων της Γενικής Κυβέρνησης ανήλθαν το γ' τρίμηνο 2016 τα έσοδα από τη φορολογία εισοδήματος και περιουσίας έναντι του επίσης 21,9% (αλλά 4,381 δισ. ευρώ) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2015.

Αντίστοιχα, τα έσοδα από φόρους στην παραγωγή και στις εισαγωγές ανήλθαν στο 33,8% των συνολικών εσόδων (σε 8,038 δισ. ευρώ) από 33,3% (6,656 δισ. ευρώ) το 2015. Τα συνολικά έσοδα της Γενικής Κυβέρνησης ανήλθαν σε 23,78 δισ. ευρώ έναντι 19,97 δισ. ευρώ το γ' τρίμηνο του 2015.

Σύμφωνα επίσης με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τους τριμηνιαίους μη χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς της Γενικής Κυβέρνησης, οι αμοιβές εξηρτημένης εργασίας αποτελούσαν το γ' τρίμηνο του 2016 το 26,1% των συνολικών δαπανών (ή 5,482 δισ. ευρώ) από 25,2% (5,353 δισ. ευρώ) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2015. Οι δαπάνες για κοινωνικές παροχές ανήλθαν στο 45% (9,439 δισ. ευρώ) έναντι του 47% (9,609 δισ. ευρώ) το 2015.

Οι πρωτογενείς δαπάνες της Γενικής Κυβέρνησης περιορίστηκαν περαιτέρω το γ' τρίμηνο του 2016 σε 19,628 δισ. ευρώ από 19,689 δισ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2015. Το πρωτογενές ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης (χωρίς τους τόκους) ανήλθε σε 4,152 δισ. ευρώ έναντι 22 εκατ. ευρώ το γ' τρίμηνο του 2015. Όπως διευκρινίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ, το συγκεκριμένο μέγεθος ορίζεται ως το ESA 2010 Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης μείον τα έξοδα τόκων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης σε άλλους τομείς της οικονομίας.

Διαφέρει δε από το πρωτογενές πλεόνασμα του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής, καθώς σε αυτό μια σειρά από δαπάνες και έσοδα αντιμετωπίζονται διαφορετικά.

Τέλος, όσον αφορά στο δημόσιο χρέος, αυτό διαμορφώθηκε σε 311,16 δισ. ευρώ το γ' τρίμηνο 2016, από 315,292 δισ. ευρώ το β' τρίμηνο 2016 και έναντι 303,193 δισ. ευρώ το γ' τρίμηνο 2015.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ