Το επενδυτικά σχέδια της «Ελληνικά Καλώδια»

Το επενδυτικά σχέδια της «Ελληνικά Καλώδια»
Επενδύσεις αξίας 15 εκατ. ευρώ σχεδιάζει να υλοποιήσει για το 2017 η εταιρία «Ελληνικά Καλώδια».

Το μεγάλο ποσοστό του επενδυτικού προγράμματος θα κατευθυνθεί στο εργοστάσιο της θυγατρικής Fulgor στο Σουσάκι Κορινθίας και μάλιστα θα συνοδευτούν και από τη πρόσληψη νέων εργαζομένων, σύμφωνα με το businessnews.gr.

Οι νέες επενδύσεις κρίνονται αναγκαίες προκειμένου ο όμιλος Cenergy να ανταποκριθεί στο μεγάλο αριθμό παραγγελιών που έχει αναλάβει για τα επόμενα χρόνια. Υπενθυμίζουμε ότι τη τελευταία πενταετία οι εταιρίες «Ελληνικά Καλώδια» και «Σωληνουργεία Κορίνθου»-που συγχωνεύθηκαν και απορροφήθηκαν από την Cenergy Holdings- ολοκλήρωσαν μεγάλες επενδύσεις της τάξεως των 250 εκατ. ευρώ στα εργοστάσια των εταιριών στην Ελλάδα.

Άλλωστε ο στόχος της συγχώνευσης είναι να αξιοποιηθούν αυτές οι επενδύσεις από τις δύο εταιρείες και να δημιουργηθούν καλύτερες προοπτικές διεκδίκησης ενεργειακών έργων. Τα μεγάλα αυτά διεθνή έργα απαιτούν εγγυήσεις από εταιρείες αυξημένου μεγέθους και πλέον η νέα εταιρεία συμμετοχών που δημιουργείται θα έχει κύκλο εργασιών άνω των 700 εκ. ευρώ δίνοντας έτσι το "διαβατήριο” για τη διεκδίκηση σημαντικών συμβολαίων.

Ο νέος ενεργειακός βραχίονας του ομίλου Viohalco που δημιουργήθηκε στοχεύει στις αγορές των ΗΠΑ και της Ευρώπης αλλά και της Αφρικής, όπου από τη μία η ανακάλυψη νέων κοιτασμάτων (μεγάλο κοίτασμα σχιστολιθικού αερίου στο Τέξας) και από την άλλη η αυξανόμενη ζήτηση ενέργειας δημιουργούν την ανάγκη νέων διασυνδέσεων. Μόνο ο σχεδιασμός της Ε.Ε. για έργα ενεργειακών διασυνδέσεων περιλαμβάνει επενδύσεις ύψους 140 δισ. ευρώ τα επόμενα χρόνια.

To νέο επενδυτικό σχήμα που δημιουργήθηκε στοχεύει και στα έργα διασύνδεσης στην ελληνική και ευρύτερη αγορά της Νοτιοανατολικής Μεσογείου (ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης – Πελοποννήσου και Κρήτης - Αττικής, διασυνδέσεις Κυκλάδων, αγωγός IGB και Τurkish Stream, διασύνδεση κοιτάσματος Λεβιάθαν με Ισραήλ κ.λπ.). Τα μεγάλα αυτά έργα απαιτούν εγγυήσεις από εταιρείες αυξημένου μεγέθους, κάτι που επιτυγχάνεται με τη νέα εταιρεία συμμετοχών που λόγω του μεγέθους και της τεχνολογίας της μπορεί να προσφέρει συνδυασμένες λύσεις.

Οι μετοχές της Cenergy Ηoldings ήδη διαπραγματεύονται και στο χρηματιστήριο Euronext αλλά και στο χρηματιστήριο Αθηνών, με τους μετόχους να αποκτούν μετοχές μιας εταιρείας με έκθεση σε μεγαλύτερο επενδυτικό κοινό. Επιπρόσθετα η νέα εταιρεία συμμετοχών θα έχει πλεονέκτημα τις συνέργειες και την προσφορά ολοκληρωμένων λύσεων και συμπληρωματικών προϊόντων σε έναν τομέα με ισχυρή διεθνή επιθυμία για υλοποίηση σημαντικών επενδύσεων, όπως είναι αυτός των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας(ΑΠΕ) και των έργων μεταφοράς φυσικού αερίου.

Άλλωστε μετά τη συνθήκη των Παρισίων, υπάρχει ειλημμένη απόφαση για περαιτέρω ενίσχυση του κλάδου των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή, για τη διείσδυση των οποίων απαιτείται ακόμη μεγαλύτερη ενίσχυση και της ευέλικτης θερμοηλεκτρικής παραγωγής των μονάδων του φυσικού αερίου.

Η πρόσφατη συγχώνευση των «Ελληνικών Καλωδίων» και των «Σωληνουργείων Κορίνθου» ολοκληρώνει ένα κύκλο συγχωνεύσεων των θυγατρικών εταιριών του ομίλου Viohalco που ξεκίνησε την τελευταία διετία, προκειμένου ο Ελληνικός όμιλος που έχει μεταφέρει την έδρα του στις Βρυξέλλες να πετύχει ευνοϊκότερους όρους στις διεθνείς αγορές χρήματος και κεφαλαίου με σκοπό να αντλήσει κεφάλαια προς υποστήριξη, μεσομακροπρόθεσμα, των παραγωγικών επενδύσεων του ομίλου.

Υπενθυμίζουμε ότι τον Φεβρουάριο του 2016 απορροφήθηκε η μετοχή της ΕΛΒΑΛ από τη μητρική εταιρεία ενώ είχε προηγηθεί το 2015 και η απορρόφηση της Σιδενόρ. Ταυτόχρονα με τις παραπάνω συγχωνεύσεις απλοποιείται το συνολικό οργανωτικό σχήμα του ομίλου εταιρειών υπό τον άμεσο και έμμεσο έλεγχο της Viohalco επί το ορθολογικότερο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ