Μείωση επενδύσεων στη βιομηχανία το 2016- Οι εκτιμήσεις για το 2017

Μείωση επενδύσεων στη βιομηχανία το 2016- Οι εκτιμήσεις για το 2017
Οι επενδυτικές δαπάνες στο σύνολο της μεταποίησης μειώθηκαν το 2016 κατά 5% σε σχέση με τις αντίστοιχες δαπάνες του 2015, βάσει των τρεχουσών εκτιμήσεων των επιχειρήσεων που καταγράφονται στην έρευνα επενδύσεων Οκτωβρίου - Νοεμβρίου του ΙΟΒΕ.

Ωστόσο, η ίδια έρευνα καταλήγει σε ιδιαιτέρως αισιόδοξα συμπεράσματα όσον αφορά τις προβλέψεις για το 2017 κάνοντας λόγο για άλμα των επενδύσεων της τάξης του 35,5%. Κατά την προηγούμενη έρευνα Μαρτίου - Απριλίου προβλεπόταν μικρή άνοδος των επενδύσεων φέτος, της τάξης του 2,7%, ενώ στην ίδια έρευνα η τελική εκτίμηση για την μεταβολή της επενδυτικής δαπάνης το 2015 διαμορφώθηκε στο -12%.

Εκτιμήσεις επενδύσεων για το 2016

Στην έρευνα επενδύσεων Οκτωβρίου – Νοεμβρίου για το 2016 πραγματοποιείται νέα εκτίμηση για τη συνολική πορεία των επενδύσεων στη Βιομηχανία στο τρέχον έτος.

Σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες εκτιμήσεις των επιχειρήσεων, οι επενδυτικές δαπάνες στο σύνολο της μεταποίησης θα μειωθούν το 2016 κατά 5% σε σχέση με τις δαπάνες του προηγούμενου έτους. Κατά την προηγούμενη έρευνα Μαρτίου – Απριλίου προβλεπόταν μικρή άνοδος των επενδύσεων φέτος, της τάξης του 2,7%, ενώ στην ίδια έρευνα η τελική εκτίμηση για την μεταβολή της επενδυτικής δαπάνης το 2015 διαμορφώθηκε στο -12%

Η πτώση στην επενδυτική δραστηριότητα το 2016 χαρακτηρίζει πολλούς μεταποιητικούς κλάδους.

Από τις βασικές βιομηχανίες που εξετάζονται, εντονότερη είναι η μείωση στον κλάδο Ένδυσης – Υπόδησης, ενώ και στον κλάδο Μη Μεταλλικών Ορυκτών επίσης σημειώνεται πτώση στην επενδυτική δραστηριότητα.
Παραπλήσια τάση, με πτώση της τάξης του 15% το τρέχον έτος, αποτυπώνεται στις εκτιμήσεις των επενδύσεων στα Τρόφιμα – Ποτά – Καπνός.
Αντιθέτως, στην Κλωστοϋφαντουργία και τους λοιπούς βιομηχανικούς κλάδους, η επενδυτική δαπάνη το 2016 εκτιμάται ότι αυξήθηκε κατά 24% και 7% αντίστοιχα. Θα πρέπει να σημειωθεί όμως ότι η άνοδος στις λοιπές βιομηχανίες προέρχεται κυρίως από τους κλάδους Διυλιστηρίων – Άνθρακα, Πλαστικών και Επίπλων.

Εκτιμήσεις για το 2017

Στην τρέχουσα έρευνα, οι επιχειρήσεις προβαίνουν σε πρόβλεψη για τις επενδυτικές δαπάνες τους το 2017. Καθώς αυτές οι προβλέψεις πραγματοποιούνται σχετικά νωρίς, συνήθως τείνουν να αποτελούν υπερεκτιμήσεις της επενδυτικής δραστηριότητας η οποία τελικά πραγματοποιείται. Επομένως, τα σχετικά αποτελέσματα ενσωματώνουν ένα βαθμό αισιοδοξίας για την πορεία των επενδύσεων.

Δεδομένων των παραπάνω, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία (του εξεταζόμενου δείγματος της περιόδου Οκτωβρίου – Νοεμβρίου) της Έρευνας Επενδύσεων στη Βιομηχανία για το 2017, οι σχετικές δαπάνες προβλέπεται να αυξηθούν κατά 35,5%. Ωστόσο σε κλαδικό επίπεδο παρατηρούνται σημαντικές διαφορές τάσης μεταξύ των κλάδων.

Η άνοδος εκπορεύεται από την αναμενόμενη άνοδο των επενδύσεων στα Τρόφιμα– Ποτά – Καπνός κατά 38%, καθώς και στις λοιπές βιομηχανίες κατά 41%. Στους υπόλοιπους κλάδους αναμένεται μείωση της επενδυτικής δαπάνης, η οποία φθάνει το 26% στον κλάδο της Κλωστοϋφαντουργίας, Στα Χημικά επίσης προβλέπεται μείωση στην επενδυτική δραστηριότητα το 2017 σε σχέση με το 2016 (-16%), όπως επίσης στα Μη Μεταλλικά Ορυκτά, αλλά λιγότερο έντονη (-11%).

Σε ΕΕ και Ευρωζώνη

Στο ευρωπαϊκό περιβάλλον, οι εκτιμήσεις για την τάση των επενδύσεων το 2016 εμφανίζονται θετικές, τόσο στην Ευρωζώνη, όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα, εκτιμάται άνοδος της αξίας της επενδυτικής δραστηριότητας κατά 4% στην ΕΕ και 2% στην Ευρωζώνη. Ωστόσο οι προηγούμενες εκτιμήσεις για το 2016 προσδιόριζαν σε υψηλότερο επίπεδο την άνοδο της επενδυτικής δαπάνης στην ΕΕ και την Ευρωζώνη. Στις περισσότερες από τις ευρωπαϊκές χώρες, οι πρόσφατες εκτιμήσεις των επενδυτικών μεταβολών για το 2016 είναι θετικές, ενώ αρνητικές μεταβολές καταγράφονται για φέτος σε 7 από τις 28 χώρες.

Έτσι, εκτός της Ελλάδας, η αξία της επενδυτικής δαπάνης προβλέπεται ότι θα μεταβληθεί αρνητικά το 2016 στην Ιταλία, την Κροατία, την Ισπανία και περισσότερο στην Βουλγαρία, την Λετονία και την Μάλτα.

Στην ΕΕ και την Ευρωζώνη, οι προσδοκίες για το 2017 είναι επίσης θετικές. Έτσι, στο σύνολό τους οι επενδυτικές δαπάνες στη βιομηχανία προβλέπεται να αυξηθούν κατά 4%, τόσο στην ΕΕ, όσο και στην Ευρωζώνη. Στην πλειονότητα των ευρωπαϊκών χωρών οι σχετικές προβλέψεις είναι θετικές. Στον αντίποδα, αρνητικές προβλέψεις καταγράφονται μόνο σε πέντε χώρες: Βουλγαρία, Ιταλία, Σουηδία, Ρουμανία και Δανία. Κατανομή των επενδύσεων με βάση το σκοπό τους Οι έρευνες επενδύσεων του ΙΟΒΕ προσφέρουν σημαντική «διαρθρωτική» πληροφόρηση για τη φύση των επενδύσεων, καθώς οι επιχειρήσεις προχωρούν σε κατάταξη των επενδυτικών τους δαπανών ανάλογα με το σκοπό τους, την κατεύθυνση δηλαδή που αυτές έχουν.

Πέντε μεγάλες κατηγορίες επενδύσεων χρησιμοποιούνται, αν και ως έναν βαθμό οι κατηγορίες αυτές αλληλοσυμπληρώνονται (π.χ. αύξηση ή διεύρυνση της δυναμικότητας μπορεί να συμβεί μέσω βελτίωσης των μεθόδων παραγωγής ή εισαγωγής νέων μεθόδων). Σε κάθε περίπτωση πάντως, η αναλυτική απεικόνισή τους οδηγεί σε χρήσιμα συμπεράσματα για την πορεία της βιομηχανίας προς εκσυγχρονισμό ή επέκταση, το άνοιγμα σε νέες αγορές ή την προσπάθεια τόνωσης της θέσης των επιχειρήσεων στις ήδη υπάρχουσες αγορές.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ