ΟΟΣΑ: Επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας

ΟΟΣΑ: Επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας
Επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας το 2016 στο 2,9% από 3,1% πέρυσι προβλέπει ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) στην ενδιάμεση έκθεσή του (Interim Economic Outlook).

Για το 2017, ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να βελτιωθεί ελαφρά στο 3,2%, ποσοστό που είναι πολύ χαμηλότερο σε σχέση με αυτό που ήταν ιστορικά ο κανόνας. Συνολικά, η νέα πρόβλεψη του ΟΟΣΑ δεν έχει διαφοροποιηθεί σημαντικά από την πρόβλεψη που έκανε τον Ιούνιο, όταν προέβλεπε ρυθμό αύξησης του παγκόσμιου ΑΕΠ 3% για το 2016 και 3,3% για το 2017, καθώς οι ασθενέστερες συνθήκες στις αναπτυγμένες οικονομίες, περιλαμβανομένων των συνεπειών του Brexit, αντισταθμίζονται από λιγότερο αρνητικές επιδόσεις στις μεγάλες χώρες - παραγωγούς πρώτων υλών.

Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, η παγκόσμια οικονομία παραμένει σε μία παγίδα χαμηλής ανάπτυξης, με τις χαμηλές προσδοκίες ανάπτυξης να περιορίζουν το εμπόριο, τις επενδύσεις, την παραγωγικότητα και τους μισθούς. Αυτό, με τη σειρά του, οδηγεί σε νέα αναθεώρηση προς τα κάτω των προσδοκιών για την ανάπτυξη και σε υποτονική ζήτηση. «Οι χαμηλές επιδόσεις στην ανάπτυξη, σε συνδυασμό με μεγάλες ανισότητες και στάσιμα εισοδήματα, περιπλέκουν περαιτέρω το πολιτικό περιβάλλον, καθιστώντας πιο δύσκολη την επιδίωξη πολιτικών που θα ενίσχυαν την ανάπτυξη και θα προωθούσαν την καθολική συμμετοχή», σημειώνει η έκθεση.

Ο ΟΟΣΑ τονίζει ότι η νομισματική πολιτική έχει επιβαρυνθεί υπερβολικά και δημιουργεί στρεβλώσεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Μία αποτελεσματική στήριξη της οικονομίας από τη νομισματική πολιτική απαιτεί περισσότερη και συλλογική δημοσιονομική πολιτική, καθώς και την υλοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, τονίζει ο ΟΟΣΑ. «Η δημοσιονομική πολιτική πρέπει να αξιοποιήσει την αύξηση του δημοσιονομικού περιθωρίου για να αυξήσει τις δαπάνες που ενισχύουν την ανάπτυξη», σημειώνεται στην έκθεση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ