ΟΔΔΗΧ: Αντλήθηκαν 813 εκατ. ευρώ από 6μηνα έντοκα

ΟΔΔΗΧ: Αντλήθηκαν 813 εκατ. ευρώ από 6μηνα έντοκα
Δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, ύψους 625 εκατομμυρίων ευρώ διενεργήθηκε σήμερα, όπως ανακοινώνει ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους.

Σύμφωνα με τον ΟΔΔΗΧ, η απόδοση διαμο­ρφώ­θηκε στο 2,97%. Υποβλήθηκαν συνολι­κές προ­­­σφο­ρές ύψους 813 εκατομμυρίων ευρώ, πού υπερκά­λυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,30 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2016.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, κα­­θώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 187,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτου­ργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου 2016, στις 12μ.μ.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔημοπρασίαΣημερινήΠροηγούμενη
Έντοκα Γραμμάτια διάρκειας3-Φεβ-165-Ιαν-16
26 εβδομάδων(ποσά σε εκ. Ευρώ)(ποσά σε εκ. Ευρώ)
1.- Δημοπρατούμενο ποσό6251.250
2.- Ύψος προσφορών8131.625
3.-Συντελεστής κάλυψης(2:1)1,31,3
4.-Συνολικά αποδεκτό ποσό812,51.625
5.- Απόδοση2,97%2,97%
6.- Τιμή Δημοπρασίας98,52198,521
7.- Cut – off ratio100%100%

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ