ΟΔΔΗΧ: Έκδοση εντόκων γραμματίων στις 5 Ιανουαρίου

ΟΔΔΗΧ: Έκδοση εντόκων γραμματίων στις 5 Ιανουαρίου
Δημοπρασία έντοκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας 26 εβδομάδων, ποσού 1,250 δισ. ευρώ και λήξεως 8 Ιουλίου 2016 αναμένεται να διενεργηθεί την Τρίτη 5 Ιανουαρίου 2016.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΔΔΗΧ ηημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι η Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2016 (Τ+2). Οι τόκοι των εντόκων υπολογίζονται με χρονική βάση ACT/360.

Η δημοπρασία θα γίνει με ανταγωνιστικές προσφορές από τους βασικούς Διαπραγματευτές Αγοράς στην Η.Δ.Α.Τ., σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας τους.

Επίσης, βάσει του Κανονισμού των Βασικών Διαπραγματευτών παρέχεται η δυνατότητα υποβολής μη ανταγωνιστικών προσφορών, τόσο κατά την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, όσο και κατά το χρονικό διάστημα της μίας (1) εργάσιμης ημέρας μετά το τέλος αυτής, και μέχρι ώρας 12.00 μ.μ. Οι μη ανταγωνιστικές προσφορές θα ικανοποιηθούν στην τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut-off price) μέχρι συνολικού ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού για κάθε μία από τις παραπάνω δύο περιπτώσεις.

Για τα έντοκα γραμμάτια δεν θα δοθεί καμία προμήθεια.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ