ΟΔΔΗΧ: Το ποσό των 2,9 δισ. άντλησε από 3μηνα και 6μηνα έντοκα

ΟΔΔΗΧ: Το ποσό των  2,9 δισ. άντλησε από 3μηνα και 6μηνα έντοκα
Το ποσό των 2,9 δισ. ευρώ άντλησε συνολικά το Ελληνικό Δημόσιο από τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων τρίμηνης και εξάμηνης διάρκειας.

Συγκεκριμένα, άντλησε 1,625 δισ. από εξάμηνα έντοκα, με επιτόκιο αμετάβλητο στο 2,97% και 1,3 δισ. από τρίμηνα έντοκα με επιτόκιο αμετάβλητο στο 2,7%.