ΟΔΔΗΧ: Άντλησε 812,5 εκατ. από τα 3μηνα έντοκα γραμμάτια

ΟΔΔΗΧ: Άντλησε 812,5 εκατ. από τα 3μηνα έντοκα γραμμάτια
Το ποσό των 812,5 εκατ. ευρώ άντλησε το Ελληνικό Δημόσιο από τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας.

Το επιτόκιο παρέμεινε αμετάβλητο σε σχέση με την προηγούμενη δημοπρασία στο 2,70%, ενώ η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 1,3 φορές.