Δημοπρασία τρίμηνων εντόκων 625 εκατ. ευρώ στις 15 Ιουλίου

Δημοπρασία τρίμηνων εντόκων 625 εκατ. ευρώ στις 15 Ιουλίου
Στην έκδοση έντοκων γραμματίων ύψους 625 εκατ. ευρώ θα προχωρήσει η Ελλάδα, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο ΟΔΔΗΧ. 

Όπως αναφέρει, την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2015 θα διενεργηθεί Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου, σε άϋλη μορφή, ποσού 625 εκατομμυρίων Ευρώ, λήξεως 16 Οκτωβρίου 2015.

Η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι η Παρασκευή 17 Ιουλίου 2015 (Τ+2).

Οι τόκοι των εντόκων υπολογίζονται με χρονική βάση ACT/360.

Η δημοπρασία θα γίνει με ανταγωνιστικές προσφορές από τους Βασικούς Διαπραγματευτές Αγοράς στην Η.Δ.Α.Τ., σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας τους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ