Κομισιόν: 107 εκατ. ευρώ για έργα φυσικού αερίου στην Ελλάδα

Κομισιόν: 107 εκατ. ευρώ για έργα φυσικού αερίου στην Ελλάδα
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε οικονομική συνεισφορά ύψους 107 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) για την υλοποίηση πέντε σημαντικών έργων συνολικής αξίας 551,6 εκατ. ευρώ για τη βελτιστοποίηση του εφοδιασμού της Ελλάδας

με φυσικό αέριο. Με τις εν λόγω επενδύσεις θα βελτιωθούν τα συστήματα μεταφοράς και διανομής φυσικού αερίου στην Ελλάδα, θα ενισχυθεί η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και θα εξοικονομηθεί ενέργεια. Τα έργα θα συμβάλουν επίσης στην οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας με την εξυπηρέτηση περισσότερων πελατών και ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα των τοπικών επιχειρήσεων, ιδίως στις ελληνικές περιφέρειες της Αττικής, της Πελοποννήσου, της Στερεάς Ελλάδας και της Κεντρικής Μακεδονίας.

Ο ευρωπαίος επίτροπος αρμόδιος για θέματα περιφερειακής πολιτικής, κ. Johannes Hahn, που ενέκρινε τα πέντε έργα, δήλωσε: «Τα έργα αυτά δείχνουν τον τρόπο με τον οποίο η περιφερειακή πολιτική της ΕΕ επικεντρώνεται σε επενδύσεις προσανατολισμένες στο μέλλον, όπως η ενεργειακή αποδοτικότητα, η βιώσιμη οικονομία και η υποστήριξη των επιχειρήσεων, ειδικά των ΜμΕ. Με ένα σύγχρονο και αποτελεσματικότερο σύστημα ενεργειακού εφοδιασμού οι πολίτες και οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα θα νοιώσουν μια πραγματική διαφορά, θα ενισχυθεί η ανάπτυξη των τοπικών επιχειρήσεων και θα εξασφαλιστεί καλύτερη και φθηνότερη παροχή ενέργειας στα νοικοκυριά. Συνολικά οι επενδύσεις αυτές θα συμβάλουν στην τόνωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης και είναι στρατηγικής σημασίας, δεδομένου ότι διασφαλίζουν την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού στην Ελλάδα και υποστηρίζουν την ολοκλήρωση του ενεργειακού δικτύου της χώρας. Επιπλέον, τα έργα αυτά θα βοηθήσουν να μειωθούν οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, συμβάλλοντας έτσι σε έναν φιλικό προς το περιβάλλον ενεργειακό εφοδιασμό».

Οι δύο πρώτες επενδύσεις συνδέονται με την αναβάθμιση του μοναδικού τερματικού σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Ελλάδα που βρίσκεται στο νησί Ρεβυθούσα δυτικά της Αθήνας, ο οποίος χρησιμοποιείται για την αποθήκευση του φυσικού αερίου που μεταφέρεται δια θαλάσσης από μεγάλες αποστάσεις. Η πρώτη επένδυση «Αναβάθμιση του τερματικού σταθμού ΥΦΑ στη Ρεβυθούσα» περιλαμβάνει την κατασκευή ενός σταθμού ηλεκτροπαραγωγής ισχύος 13 MW και ενός νέου σταθμού συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας (ΣΗΘ), ώστε να εξοικονομηθεί σημαντική ποσότητα ενέργειας και να υποστηριχτεί η ενεργειακή αυτονομία της Ελλάδας, η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και η βελτίωση αφενός της ευελιξίας της προσφοράς και αφετέρου της ασφάλειας του εθνικού συστήματος φυσικού αερίου.

Με τη δεύτερη επένδυση «2η αναβάθμιση του τερματικού σταθμού ΥΦΑ στη Ρεβυθούσα» θα αυξηθεί η ικανότητα αποθήκευσης του τερματικού σταθμού με την κατασκευή τρίτης δεξαμενής και τη βελτίωση των λιμενικών εγκαταστάσεων, προκειμένου να επιτρέπουν τον ελλιμενισμό μεγαλύτερων πλοίων μεταφοράς φυσικού αερίου. Το συγκεκριμένο έργο θα αυξήσει την ασφάλεια του εφοδιασμού της ελληνικής αγοράς φυσικού αερίου, θα βελτιώσει τον ανταγωνισμό, και ενδεχομένως, μακροπρόθεσμα θα έχει ως αποτέλεσμα χαμηλότερες τιμές φυσικού αερίου για τους καταναλωτές καθώς και αύξηση της σταθερότητας του συστήματος όσον αφορά την πίεση.

Η τρίτη επένδυση «Σταθμός συμπίεσης φυσικού αερίου στη Νέα Μεσημβρία» στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας συνίσταται στην εγκατάσταση σταθμού συμπίεσης φυσικού αερίου εντός του υφιστάμενου σταθμού συντήρησης και λειτουργίας στη Νέα Μεσημβρία. Είναι ο πρώτος σταθμός συμπίεσης εντός του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ). Χάρη σε αυτόν το σταθμό συμπίεσης φυσικού αερίου μπορούν να διαβιβάζονται στην κεντρική και νότια Ελλάδα μεγαλύτερες ποσότητες αερίου και θα βελτιωθεί η σταθερότητα του συστήματος.

Οι τρεις πρώτες επενδύσεις προέρχονται από τα εξής τέσσερα επιχειρησιακά προγράμματα περιφερειακής πολιτικής: «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα», «Αττική», «Μακεδονία — Θράκη» και «Θεσσαλία- Στερεά Ελλάδα- Ήπειρος». Η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του ΕΤΠΑ, χρηματοδοτεί 2,9 εκατομμύρια ευρώ επί συνολικών επενδύσεων ύψους 71,8 εκατ. ευρώ για το πρώτο έργο «Αναβάθμιση του τερματικού σταθμού ΥΦΑ στη Ρεβυθούσα» που ξεκίνησε από την περίοδο προγραμματισμού 2000-2006 και έχει ήδη ολοκληρωθεί. Το δεύτερο έργο «2η αναβάθμιση του τερματικού σταθμού ΥΦΑ στη Ρεβυθούσα» αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2015 και θα λάβει ενωσιακή χρηματοδότηση ύψους 47,8 εκατ. ευρώ, ενώ το συνολικό κόστος ανέρχεται σε 195,6 εκατ. ευρώ. Το τρίτο έργο «Σταθμός συμπίεσης φυσικού αερίου στη Νέα Μεσημβρία» υλοποιήθηκε το 2013. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του ΕΤΠΑ, διαθέτει 17,4 εκατ. ευρώ επί συνολικών επενδύσεων ύψους 71,7 εκατομμυρίων ευρώ.

Η τέταρτη επένδυση «Αγωγός φυσικού αερίου υψηλής πίεσης έως Αλιβέρι» στις περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας συνίσταται στην επέκταση του συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου από την περιοχή της Βοιωτίας μέχρι την Εύβοια μέσω της Αττικής και του νότιου Ευβοϊκού Κόλπου. Έχουν κατασκευαστεί 72 χιλιόμετρα αγωγών με σκοπό να τροφοδοτηθούν οι κάτοικοι και οι επιχειρήσεις της Κεντρικής και Νότιας Εύβοιας με φυσικό αέριο, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην τόνωση των τοπικών επιχειρήσεων και βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Το έργο έχει ολοκληρωθεί και ο αγωγός λειτουργεί από το Αυγούστου 2012. Οι επενδύσεις προέρχονται από τα περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα της Περιφερειακής Πολιτικής: «Αττική» και «Θεσσαλία — Στερεά Ελλάδα — Ήπειρος». Η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του ΕΤΠΑ, χρηματοδοτεί 9,9 εκατ. ευρώ επί συνολικών επενδύσεων ύψους 84,5 εκατ. ευρώ.

Με την πέμπτη επένδυση «Αγωγός φυσικού αερίου υψηλής πίεσης από τους Αγίους Θεοδώρους στη Μεγαλόπολη» θα χρηματοδοτηθεί η κατασκευή ενός αγωγού φυσικού αερίου μήκους 167 χιλιομέτρων από τους Αγίους Θεοδώρους έως τη Μεγαλόπολη. Αυτό θα επιτρέψει την παροχή φυσικού αερίου στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) της μονάδας ηλεκτροπαραγωγής που βρίσκεται στη Μεγαλόπολη και στις ευρύτερες αστικές και βιομηχανικές περιοχές Άργους — Κορίνθου, Ναυπλίου και Τρίπολης. Το έργο αυτό συμβάλλει στην τόνωση των τοπικών επιχειρήσεων και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Η επένδυση χρηματοδοτείται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και επιχειρηματικότητα» και αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2015. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του ΕΤΠΑ, θα χρηματοδοτήσει 29,9 εκατ. ευρώ επί συνολικών επενδύσεων ύψους 128 εκατ. ευρώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ