ΕΕ: Στο μικροσκόπιο η αύξηση κεφαλαίων που διατίθενται σε ταμεία βιοποικιλότητας

 ΕΕ: Στο μικροσκόπιο η αύξηση κεφαλαίων που διατίθενται σε ταμεία βιοποικιλότητας

Η σωρευτική ροή χρημάτων σε ταμεία βιοποικιλότητας έφτασε τα 854 εκατομμύρια ευρώ τη διετία έως τον Ιούνιο του 2023, με το 73% των κεφαλαίων να έχει ξεκινήσει από το 2022

 


Η άνοδος των κεφαλαίων που διατίθενται σε ταμεία βιοποικιλότητας είναι το «επόμενο σύνορο» των επενδύσεων στο περιβάλλον και την κοινωνική διακυβέρνηση (ESG) και δικαιολογεί αυξημένη παρακολούθηση για την αποφυγή του πράσινου πλυσίματος, δήλωσε την Πέμπτη η ρυθμιστική αρχή κινητών αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) δήλωσε ότι οι προκλήσεις δεδομένων στις βιώσιμες επενδύσεις γενικά επιδεινώνονται για τις επενδύσεις στη βιοποικιλότητα.
"Αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι το θέμα καλύπτει πολλούς ζωντανούς οργανισμούς, καθιστώντας δύσκολο τον διαχωρισμό μεμονωμένων, τυποποιημένων μετρήσεων", ανέφερε η ESMA σε έκθεση κινδύνων αγοράς.
Τα ταμεία που σχετίζονται με τη βιοποικιλότητα παραμένουν μια μικρή θέση, λιγότερο από το 0,1% των λεγόμενων ταμείων των άρθρων 8 και 9, τα οποία αναφέρονται σε κεφάλαια που ελέγχονται στην ΕΕ και επικεντρώνονται σε επενδύσεις ESG.

Η σωρευτική ροή χρημάτων σε ταμεία βιοποικιλότητας έφτασε τα 854 εκατομμύρια ευρώ τη διετία έως τον Ιούνιο του 2023, με το 73% των κεφαλαίων να έχει ξεκινήσει από το 2022.

"Ενώ η αγορά είναι ακόμα μικρή... ο αυξανόμενος δημόσιος έλεγχος και η αυξανόμενη κατανόηση των κινδύνων της βιοποικιλότητας αυξάνουν τις προσδοκίες για ταχεία αύξηση σε αριθμό και μέγεθος τα χρηματοοικονομικά προϊόντα που σχετίζονται με τη βιοποικιλότητα τα επόμενα χρόνια, γεγονός που δικαιολογεί αυξημένα επίπεδα παρακολούθησης της αγοράς", δήλωσε η ESMA είπε.

Ο αυστηρότερος έλεγχος των κεφαλαίων ESG από την ESMA και άλλες ρυθμιστικές αρχές που επιθυμούν να σταματήσουν το ενδεχόμενο greenwashing, ή τα κεφάλαια που υπερβάλλουν τα διαπιστευτήριά τους ESG, ώθησαν τους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων να «υποβαθμίσουν» περισσότερα από 300 κεφάλαια από το άρθρο 9, τα οποία έχουν σαφή στόχο βιωσιμότητας, στο Άρθρο 8 ή εν μέρει εστιάζοντας σε θέματα ESG.

Παρά αυτές τις αναταξινομήσεις, οι καθαρές ροές στα ταμεία του άρθρου 9 παρέμειναν ανθεκτικές, ανέφερε η ESMA.
"Η διατήρηση ενός περιβάλλοντος εμπιστοσύνης απασχολεί ιδιαίτερα την ESMA. Σε αυτό το πλαίσιο, πρέπει να δοθεί προσοχή στον κίνδυνο του greenwashing, καθώς η αγορά της ΕΕ για βιώσιμα προϊόντα συνεχίζει να αναπτύσσεται με έντονο ρυθμό", δήλωσε η Πρόεδρος της ESMA Verena Ross.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ