ΣΕΒ: Η ΕΕ έχει ανάγκη από ένα «σοκ» επανεκκίνησης – Συζήτηση για τις Ευρωεκλογές

ΣΕΒ: Η ΕΕ έχει ανάγκη από ένα «σοκ» επανεκκίνησης – Συζήτηση για τις Ευρωεκλογές

Ο ΣΕΒ επισημαίνει την ανάγκη μείωσης της γραφειοκρατία

Ενόψει των Ευρωεκλογών ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) βάζει στα τραπέζι της συζήτησης θέματα που πρέπει να απασχολήσουν τους διαμορφωτές της ευρωπαϊκής πολιτικής την ερχόμενη πενταετία.

Στο πλαίσιο αυτό ο= ΣΕΒ υπογραμμίζει την ανάγκη για ένα σοκ που θα φέρει δραστική μείωση της γραφειοκρατίας. Η εκτεταμένη γραφειοκρατία και η πολυνομία δεν αποτελούν μόνο εθνικό πρόβλημα, αλλά ξεκινούν από τον τρόπο που νομοθετεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της BusinessEurope, το πολύπλοκο ρυθμιστικό πλαίσιο στην ΕΕ επιβαρύνει τις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες (ΜμΕ), δυσχεραίνοντας την προσέλκυση επενδύσεων και μειώνοντας τη διεθνή ανταγωνιστικότητα.

Σύμφωνα με το ΣΕΒ τα στοιχεία είναι ενδεικτικά: Τα διοικητικά βάρη αποτελούν το 4% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ, ενώ απαιτούνται 1 έως 6 χρόνια για την ολοκλήρωση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Επιπλέον, την περίοδο 2017-2022, προστέθηκαν 850 νέες ρυθμιστικές υποχρεώσεις σε 5.400 σελίδες νομοθεσίας για επιχειρήσεις, με το 51% της νομοθεσίας να μην αξιολογείται ως προς τις επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

Ακόμη, ο ΣΕΒ επισημαίνει την ανάγκη μείωσης της γραφειοκρατίας καθ' όλο τον κύκλο ζωής των επιχειρήσεων, με έμφαση σε τομείς όπως, η φορολογία, η εποπτεία αγοράς, η επίλυση εμπορικών διαφορών και οι τελωνειακές διαδικασίες. Επιπλέον, προτείνει την απλοποίηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και την εφαρμογή του κανόνα «1 in 1 out» για κάθε νέα νομοθεσία, ώστε να μην ψηφίζεται καμία νομοθεσία που αυξάνει τη γραφειοκρατία περισσότερο από όσο τη μειώνει.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να αλλάξει πορεία. Παρόλο που η ΕΕ αποτελεί υπόδειγμα κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης για πολλές δεκαετίες, το αυξανόμενο έλλειμμα ανταγωνιστικότητας απαιτεί σήμερα επανεκκίνηση της ευρωπαϊκής μηχανής. Πρωτοβουλίες όπως τα Green Deal Industrial Plan, Net Zero Industry Act και Critical Raw Materials Act είναι θετικά βήματα, αλλά απαιτούνται πειστικές απαντήσεις και λειτουργικές λύσεις για βιώσιμη ανάπτυξη, ανθεκτικότητα, καινοτομία και κοινωνική ευημερία. Η αναπτυξιακή δυναμική της ΕΕ επηρεάζεται, εκτός όλων των άλλων, από την υπερ-ρύθμιση, την έλλειψη συνεκτικής βιομηχανικής πολιτικής και τη φθίνουσα προστιθέμενη αξία σε τεχνολογίες αιχμής.

Η αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας και η βελτίωση της νομοθεσίας, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, θα προσελκύσουν περισσότερες επενδύσεις και θα ενισχύσουν τις αναπτυξιακές δυνατότητες των επιχειρήσεων και της οικονομίας συνολικά. Με αυτές τις προτάσεις, ο ΣΕΒ επιδιώκει τη δημιουργία ενός πιο ευέλικτου και ανταγωνιστικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, που θα συμβάλει στη διατηρήσιμη οικονομική ανάκαμψη της χώρας.

Περισσότερα ζητήματα που αφορούν την ΕΕ θα συζητηθούν στις 23 Μαΐου, από τους Δημήτρη Παπαλεξόπουλο και Ευάγγελο Μυτιληναίο. Αυτή η συζήτηση αναμένεται να έχει έντονη ευρωπαϊκή χροιά, καθώς και οι δύο θα συμμετέχουν υπό τις ιδιότητες που κατέχουν σε σημαντικούς πανευρωπαϊκούς οργανισμούς. Συγκεκριμένα, ο κ. Ευάγγελος Μυτιληναίος θα μετέχει ως Πρόεδρος της πανευρωπαϊκής ένωσης Eurometaux, ενώ ο κ. Δημήτρης Παπαλεξόπουλος θα μετέχει ως Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Στρογγυλής Τράπεζας για τη Βιομηχανία (European Round Table for Industry – ERT).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ