Δωρεάν η έκδοση διαβατηρίων και ταυτοτήτων των πληγέντων από τις πυρκαγιές

Δωρεάν η έκδοση διαβατηρίων και ταυτοτήτων των πληγέντων από τις πυρκαγιές

Προϋπόθεση για την αντικατάσταση των διαβατηρίων είναι ότι χρειάζεται επιπλέον μία βεβαίωση από την αστυνομία ή άλλη αρμόδια Αρχή ότι καταστράφηκε από τις πυρκαγιές

Κατά προτεραιότητα και ατελώς θα γίνεται η αντικατάσταση των διαβατήριων και ταυτοτήτων των πολιτών που τα έχασαν μαζί με τις περιουσίες τους στις περιοχές που επλήγησαν από τις μεγάλες πυρκαγιές, σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, που υπογράφει ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και του Αρχηγείου της ΕΛΑΣ, που έχει και την ευθύνη για την έκδοσή τους.

Μοναδική προϋπόθεση για την αντικατάσταση των διαβατηρίων είναι ότι χρειάζεται επιπλέον μία βεβαίωση από την αστυνομία ή άλλη αρμόδια Αρχή ότι καταστράφηκε από τις πυρκαγιές, ενώ για την έκδοση ταυτοτήτων έχει ληφθεί μέριμνα για τη μεταφορά των πολιτών -που δεν μπορούν να μετακινηθούν- με περιπολικά της αστυνομίας ή και τη μετάβαση αστυνομικών στα χωριά για να παραλάβουν τα δικαιολογητικά ηλικιωμένων ή ανήμπορων πολιτών.

Ανακοίνωση που εξέδωσε το Αρχηγείο της ΕΛΑΣ για το θέμα αναφέρει:

Για τα διαβατήρια και τις ταυτότητες, που καταστράφηκαν κατά τις πρόσφατες πυρκαγιές, αποφασίστηκε η ατελής και κατά προτεραιότητα αντικατάστασή τους.

Α) Για τα διαβατήρια:

Παρέχεται η δυνατότητα στους πυρόπληκτους πολίτες, εφόσον το επιθυμούν, να αντικαταστήσουν μέχρι την 31-12-2021 τα κατεστραμμένα διαβατήρια, που ήταν σε ισχύ. Τα νέα διαβατήρια θα έχουν χρονική ισχύ αντίστοιχη των καταστραφέντων.

Η έκδοση-αντικατάσταση των διαβατηρίων πραγματοποιείται ατελώς (χωρίς την καταβολή παραβόλου), κατά παρέκκλιση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου.

Διευκρινίζεται ότι για την έκδοση των διαβατηρίων, πλην των προβλεπόμενων δικαιολογητικών, απαιτείται και βεβαίωση αστυνομικής ή άλλης αρμόδιας Αρχής περί καταστροφής του διαβατηρίου από τις πυρκαγιές στις Περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου.

Β) Για τις ταυτότητες:

Η έκδοση-αντικατάσταση των ταυτοτήτων πραγματοποιείται ατελώς (χωρίς την καταβολή παραβόλου) και κατά προτεραιότητα.

Επιπλέον, προς διευκόλυνση της διαδικασίας έκδοσης-αντικατάστασης δελτίου ταυτότητας παρέχεται η δυνατότητα:

- Μεταφοράς των πληγέντων πολιτών στις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες με υπηρεσιακά οχήματα.

- Μετάβασης αστυνομικών στις πληγείσες περιοχές για την παραλαβή των απαραίτητων δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ