Αποδεκτές σε όλη την Ελλάδα οι άδειες οδήγησης που έχουν εκδοθεί στην Ουκρανία

Αποδεκτές σε όλη την Ελλάδα οι άδειες οδήγησης που έχουν εκδοθεί στην Ουκρανία

Ισχύουν σε όλη τη χώρα τα διπλώματα οδήγησης που έχουν εκδοθεί στην Ουκρανία.

Αποδεκτές θα είναι σε όλη την Ελλάδα οι άδειες οδήγησης που έχουν εκδοθεί στην Ουκρανία, σύμφωνα με εγκύκλιο που υπέγραψε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για τις Μεταφορές κ. Μιχάλης Παπαδόπουλος, στο πλαίσιο των μέτρων διευκόλυνσης των ουκρανών πολιτών, λόγω της έκτακτης κρίσης στη συγκεκριμένη χώρα.

Ειδικότερα, με δεδομένο ότι ένας αριθμός πολιτών από την Ουκρανία έχε έρθει ή αναμένεται να έρθει στην Ελλάδα, προβλέπεται ότι οι ισχύουσες άδειες οδήγησης που έχουν εκδοθεί στην Ουκρανία γίνονται αποδεκτές για οδήγηση σε όλη την Ελλάδα.

Η ρύθμιση αφορά τόσο τις άδειες που κατέχονται από πρόσωπο που απολαμβάνει προσωρινή προστασία όσο και τις άδειες που κατέχονται από πρόσωπο που δεν έχει τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα, καθώς η Ελλάδα και η Ουκρανία είναι συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης της Βιέννης για την Οδική Κυκλοφορία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ