Αυξήσεις φωτιά και σε δύο δόσεις στα διόδια της Αττικής Οδού

Αυξήσεις φωτιά και σε δύο δόσεις στα διόδια της Αττικής Οδού

Στα 3 ευρώ η απλή διέλευση από την 1η Ιουλίου και στα 3,30 από την 1η Ιανουαρίου 2020!

Με επιχείρημα ότι το άνω όριο για την τιμή των διοδίων ορίζεται στα 3,77 ευρώ η εταιρεία της Αττικής Οδού ανακοίνωσε την επιβολή αυξήσεων σε δύο δόσεις, που θα κάνουν πολλούς οδηγούς να σκεφτούν δύο και τρεις φορές το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσουν τον αυτοκινητόδρομο.

Συγκεκριμένα, η «Αττική Οδός Α.Ε.» ανακοινώνει τις νέες τιμές των διοδίων που θα τεθούν σε ισχύ σε δύο διαδοχικά στάδια για όλες τις κατηγορίες των οχημάτων, ως ακολούθως:

Πληρωμή με καταβολή μετρητών:

Κατηγορία Οχήματος

Ισχύουσα Τιμή

Τιμή από 1/7/2019

Τιμή από 1/1/2020

Κατηγορία 1

€1,40

€1,50

€1,60

Κατηγορίες 2, 3 & 4

€2,80

€3,00

€3,30

Κατηγορία 5

€7,10

€7,50

€8,20

Κατηγορία 6

€11,30

€12,00

€13,20


Αντίστοιχα, αυξήσεις θα ισχύσουν και στα εκπτωτικά προγράμματα, με τις νέες τιμές για κάθε εκπτωτικό πρόγραμμα και κατηγορία οχήματος να ανακοινώνονται στους χρήστες σε εύλογο χρονικό διάστημα προ της εφαρμογής τους.

Η εταιρεία σημειώνει ότι η νέα ονομαστική τιμή του διοδίου, που θα ισχύσει από την 1η Ιουλίου 2019, είναι περίπου 20% χαμηλότερη από το όριο που προσδιορίζεται στη Σύμβαση Παραχώρησης, αφού το Άνω Συμβατικό Όριο Διοδίων Τελών ανέρχεται σήμερα σε €3,77, ενώ εάν ληφθούν υπόψη και τα εκπτωτικά προγράμματα, η μέση τιμή θα είναι ακόμη χαμηλότερη από το Συμβατικό Όριο.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ανάδοχος, παρά την αύξηση του πληθωρισμού και παρά τη σημαντική μείωση του αριθμού των διελεύσεων, αντιλαμβανόμενος τις οικονομικές δυσκολίες που ενέσκηψαν στη χώρα, διατήρησε σταθερή την τιμή των διοδίων τα τελευταία δεκατρία (13) χρόνια. Επισημαίνεται ότι από τον Φεβρουάριο του 2006 που το διόδιο ανερχόταν σε €2,70, η «Αττική Οδός Α.Ε.» προχώρησε μέχρι σήμερα σε μία μόνο μικρή αύξηση κατά €0,10, στα €2,80 τον Ιούλιο του 2010, στο πλαίσιο της κάλυψης των διαδοχικών αυξήσεων του ΦΠΑ, διαμορφώνοντας την καθαρή τιμή διοδίων των €2,80 με ΦΠΑ 24% σε χαμηλότερο επίπεδο της τιμής των €2,70 με ΦΠΑ 19%.

Η «Αττική Οδός Α.Ε.» καλεί τους χρήστες, που χρησιμοποιούν ακόμη μετρητά για τις συναλλαγές τους, να αξιοποιήσουν, ανάλογα και με τη συχνότητα χρήσης του αυτοκινητόδρομου, τα εκπτωτικά προγράμματα, λαμβάνοντας δωρεάν τον ηλεκτρονικό πομποδέκτη. Με το βασικό πρόγραμμα (Πρόγραμμα Express), η τιμή των διοδίων διαμορφώνεται σε €2,80, όσο στοιχίζει δηλαδή σήμερα η διέλευση με καταβολή μετρητών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ