Έρχονται τα τέλη κυκλοφορίας με τον μήνα

Μέχρι το Πάσχα θα κατατεθεί η τροπολογία στη Βουλή – Αναλυτικά παραδείγματα με το κόστος – Πολύ υψηλά τα πρόστιμα στους ασυνεπείς

Έρχονται τα τέλη κυκλοφορίας με τον μήνα

Μέσα στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα κατατεθεί στη Βουλή η τροπολογία που θα επιτρέψει και φέτος στους οδηγούς που έχουν καταθέσει τις πινακίδες κυκλοφορίας να τις πάρουν πίσω πληρώνοντας όχι το ετήσιο ποσό των τελών κυκλοφορίας αλλά αναλογία. Τρεις θα είναι οι επιλογές που θα δοθούν στους οδηγούς: να πάρουν πίσω τις πινακίδες για έναν μήνα, για τρεις μήνες ή για ολόκληρη την περίοδο μέχρι το τέλος του έτους.

Ακόμη και αν τηρηθεί ο προγραμματισμός του υπουργείου Οικονομικών και κατατεθεί η τροπολογία στη Βουλή μέσα στον Απρίλιο, οι περισσότεροι οδηγοί αναμένεται να κινητοποιηθούν από τον Μάιο. Και αυτό διότι αν κάποιος σπεύσει να ζητήσει τις πινακίδες προς το τέλος του μήνα, χρεώνεται ολόκληρο «μηνιάτικο». Δηλαδή, αν πάει να πάρει τις πινακίδες μέσα στον Απρίλιο για έναν μήνα (προκειμένου να ταξιδέψει το Πάσχα) θα πρέπει να τις επιστρέψει την πρώτη εργάσιμη του Μαίου με την ψυχή στο στόμα.

Πρακτικά οι οδηγοί θα έχουν τρεις επιλογές:

  1. Να πάρουν τις πινακίδες για έναν μήνα πληρώνοντας τα 2/12 των ετήσιων τελών κυκλοφορίας,
  2. Να πάρουν τις πινακίδες για τρεις μήνες πληρώνοντας τα 4/12 των ετήσιων τελών κυκλοφορίας και
  3. Να πάρουν τις πινακίδες για όλο το χρονικό διάστημα μέχρι το τέλος του χρόνου πληρώνοντας την αναλογία για την περίοδο μέχρι το τέλος του έτους συν δύο δωδέκατα επιπλέον.

Το κόστος που προκύπτει, αποτυπώνεται στα ακόλουθα παραδείγματα:

Για ΙΧ με κινητήρα 1400 κυβικών και έτος κυκλοφορίας το 2007

Για έναν μήνα

42,5

Για τρεις μήνες

85

Για την περίοδο μέχρι το τέλος του έτους (από Απρίλιο)

212,5

Για ΙΧ με κινητήρα 1800 κυβικών και έτος κυκλοφορίας το 2009

Για έναν μήνα

53,33

Για τρεις μήνες

106,67

Για την περίοδο μέχρι το τέλος του έτους (από Απρίλιο)

266,67

Η άρση της ακινησίας γίνεται κατόπιν εγγράφου αιτήματος του κατόχου του οχήματος, το οποίο τηρείται στο αρχείο της Δ.Ο.Υ. Για τον υπολογισμό του ποσού των τελών κυκλοφορίας, ο μήνας που γίνεται η άρση της ακινησίας λογίζεται ως ολόκληρος μήνας, ανεξάρτητα από την ημερομηνία της άρσης εάν δηλαδή αυτή γίνεται στην αρχή ή στο τέλος του μήνα.

Έτσι:

Για επιβατικό ΙΧ 1000 κ.εκ., τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας είναι 120€. Έστω ότι φορολογούμενος αιτείται εγγράφως άρσης ακινησίας στις 20 Ιουνίου 2019:

  • εάν επιλέξει την άρση για 1 μήνα τα αναλογούντα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται ως εξής: 120€ x (2/12) = 20€. Τα στοιχεία κυκλοφορίας στην περίπτωση αυτή επιστρέφονται, εμπρόθεσμα, στη Δ.Ο.Υ. την πρώτη εργάσιμη για τη Φορολογική Διοίκηση ημέρα ήτοι έως και την 2α Ιουλίου, δεδομένου ότι η καταληκτική ημερομηνία επιστροφής των στοιχείων κυκλοφορίας για την οποία έχουν καταβληθεί τα τέλη, ήτοι η 30η Ιουνίου, συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα. Στην περίπτωση αυτή, ο μήνας Ιούνιος λογίζεται ολόκληρος για τις ανάγκες υπολογισμού των τελών.
  • εάν επιλέξει την άρση για 3μήνες τα αναλογούντα τέλη κυκλοφορίας θα είναι 120€ x (4/12) = 40€. Τα στοιχεία κυκλοφορίας στην περίπτωση αυτή επιστρέφονται, εμπρόθεσμα, στη Δ.Ο.Υ. έως την 31η Αυγούστου (τελευταία ημέρα της περιόδου κυκλοφορίας για την οποία έχουν καταβληθεί τα τέλη, η οποία είναι εργάσιμη ημέρα).
  • εάν επιλέξει την άρση για το υπόλοιπο του έτους δηλαδή μέχρι 31-12-2019 (τελευταία ημέρα της περιόδου κυκλοφορίας για την οποία έχουν καταβληθεί τα τέλη, η οποία είναι εργάσιμη ημέρα), θα καταβληθούν τέλη κυκλοφορίας για 7 μήνες συν 2/12 ως εξής: 120€ x (7/12) + 120€ x (2/12) = 70€ + 20€ = 90€.

Για επιβατικό ΙΧ με εκπομπές 100γρ διοξειδίου του άνθρακα ανά χιλιόμετρο, τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας είναι : 100 x 0,90 = 90€. Έστω ότι φορολογούμενος αιτείται (εγγράφως) άρσης ακινησίας στις 20 Ιουνίου 2019:

  • εάν επιλέξει την άρση για 1 μήνα τα αναλογούντα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται ως εξής: 90€ x (2/12 ) = 15€. Τα στοιχεία κυκλοφορίας στην περίπτωση αυτή επιστρέφονται, εμπρόθεσμα, στη Δ.Ο.Υ. την πρώτη εργάσιμη για τη Φορολογική Διοίκηση ημέρα ήτοι έως και την 2α Ιουλίου, δεδομένου ότι η καταληκτική ημερομηνία επιστροφής των στοιχείων κυκλοφορίας για την οποία έχουν καταβληθεί τα τέλη, ήτοι η 30η Ιουνίου, συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα. Στην περίπτωση αυτή, ο μήνας Ιούνιος λογίζεται ολόκληρος για τις ανάγκες υπολογισμού των τελών.
  • εάν επιλέξει την άρση για 3μήνες τα αναλογούντα τέλη κυκλοφορίας θα είναι 90€ x (4/12) = 30€. Τα στοιχεία κυκλοφορίας στην περίπτωση αυτή επιστρέφονται, εμπρόθεσμα, στη Δ.Ο.Υ. έως την 31η Αυγούστου (τελευταία ημέρα της περιόδου κυκλοφορίας για την οποία έχουν καταβληθεί τα τέλη, η οποία είναι εργάσιμη ημέρα).
  • εάν επιλέξει την άρση για το υπόλοιπο του έτους μέχρι 31-12-2018 (τελευταία ημέρα της περιόδου κυκλοφορίας για την οποία έχουν καταβληθεί τα τέλη, η οποία είναι εργάσιμη ημέρα), θα καταβληθούν τέλη κυκλοφορίας για 7 μήνες συν 2/12, δηλαδή 90€ x [(7/12) + (2/12)] = 90€ x (9/12) = 67,5€.

Ιδιαίτερη προσοχή θα χρειαστεί και φέτος στην εμπρόθεσμη επιστροφή των πινακίδων καθώς σε περίπτωση καθυστέρησης επιβάλλεται τεράστιο αυτοτελές πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο των αναλογούντων ετησίων τελών κυκλοφορίας επιβάλλεται στις περιπτώσεις: Ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος του οχήματος που έχει καταβάλλει τέλη κυκλοφορίας για διάρκεια άρσης τριών μηνών (40€ γιατί τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας είναι 120 ευρώ) και δεν επιστρέφει τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος (άδεια και πινακίδες) εμπρόθεσμα. Επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 120€ x 2=240€.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ