Κερδοφόρο το πρώτο εξάμηνο του 2014 για την Autohellas

Κερδοφόρο το πρώτο εξάμηνο του 2014 για την Autohellas
Στα 67,1 εκατ. ευρώ ανήλθε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Autohellas, το πρώτο εξάμηνο του 2014 έναντι 68,6 εκατ. ευρώ του

αντίστοιχου περυσινού εξαμήνου. Για πρώτη φορά, την τελευταία τετραετία, ο κύκλος εργασιών από μισθώσεις παρουσίασε οριακή αύξηση της τάξεως του 0,45%.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, σημαντική ενδυνάμωση των τουριστικών αφίξεων κατά το β’ τρίμηνο 2014 και η αύξηση του μεριδίου αγοράς της εταιρείας οδήγησαν σε μεγάλη αύξηση των βραχυχρόνιων μισθώσεων κατά 26,5%, γεγονός που ισοσκέλισε τη μείωση των μακροχρόνιων εταιρικών μισθώσεων.

Ο συνολικός ενοποιημένος κύκλος εργασιών παρουσίασε οριακή μείωση της τάξης του 2,1%, δεδομένου ότι περιλαμβάνει και πωλήσεις μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, οι οποίες κινήθηκαν πτωτικά, λόγω επιλογής της εταιρείας για διακράτηση μεγάλου αριθμού αυτοκινήτων για κάλυψη των καλοκαιρινών αναγκών. Περαιτέρω, η εταιρεία προχώρησε σε αυξημένες επενδύσεις για αγορές αυτοκινήτων, που, κατά το πρώτο εξάμηνο 2014, ανήλθε στα 46 εκατ. ευρώ έναντι 22 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου, για να μπορέσει να καλύψει τη σημαντικά αυξανόμενη ζήτηση Ιουλίου-Σεπτεμβρίου, όπου συγκεντρώνεται το 57% των βραχυχρόνιων μισθώσεων.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά φόρων, στο πρώτο εξάμηνο 2014, εμφάνισαν κέρδη 2,3 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 2,3 εκατ. ευρώ πέρυσι. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA), ανήλθαν στα 31,2 εκατ. ευρώ, κατά το πρώτο εξάμηνο 2014, γεγονός που επέτρεψε τη σημαντική επένδυση σε νέα αυτοκίνητα, χωρίς αύξηση του δανεισμού.

Στο πρώτο εξάμηνο 2014, οι θυγατρικές εταιρείες σε Βουλγαρία, Ρουμανία, Κύπρο, Σερβία και Μαυροβούνιο, παρουσίασαν σημαντική βελτίωση. Ο κύκλος εργασιών των θυγατρικών αντιπροσωπεύει το 22,7% του συνολικού τζίρου του ομίλου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ