Εως 31 Δεκεμβρίου η τοποθέτηση ABS στα βαρέα επαγγελματικά οχήματα

Εως 31 Δεκεμβρίου η τοποθέτηση ABS στα βαρέα επαγγελματικά οχήματα
Παρατείνεται η υποχρέωση τοποθέτησης ABS στα κυκλοφορούντα και μεταβιβασμένα βαρέα επαγγελματικά οχήματα έως τις 31 Δεκεμβρίου

2014, με απόφαση του υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Μιχάλη Παπαδόπουλου,που υπεγράφη την Τετάρτη 25 Ιουνίου.

Η παράταση κρίθηκε αναγκαία, δεδομένου ότι δεν έχει υποβληθεί από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο η μελέτη που είχε ανατεθεί σε αυτό για την εξέταση της τεχνικής δυνατότητας εκ των υστέρων τοποθέτησης αυτού.