Πώς θα στριμώξουν τους τζιπάτους με τις βουλγάρικες πινακίδες

Πώς θα στριμώξουν τους τζιπάτους με τις βουλγάρικες πινακίδες
Γνωστό το κόλπο και διαδεδομένο: τζιπ τεραστίων διαστάσεων και κυβικών δηλώνονταν σε εταιρείες Βουλγαρίας και κυκλοφορούσαν ελεύθερα στην Ελλάδα καθώς το νομοθετικό πλαίσιο δεν απαγορεύει σε εργαζόμενους Βουλγαρίας να κινούνται στους ελληνικούς δρόμους. Ευρωπαϊκή Ένωση βλέπετε. Φαίνεται όμως ότι βρέθηκε ο τρόπος να «σφίξει» ο κλοιός. Απόφαση Μαυραγάνη καθορίζει νέο πλαίσιο ελέγχου. Δείτε πόσα δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκομίσει ο τζιπάτος.  

Η νέα απόφαση αφορά στις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να έχουν τα ΙΧ που θα κυκλοφορούν σε ελληνικούς δρόμους με ξένες πινακίδες. Όπως φαίνεται και από τον τίτλο της απόφασης, αφορά στις «προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά κυκλοφορίας ΙΧ επιβατικών αυτοκινήτων από πρόσωπα με συνήθη κατοικία στην Ελλάδα που εργάζονται σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χρησιμοποιούν επιβατικό όχημα ταξινομημένο στο άλλο αυτό κράτος μέλος στο όνομα εταιρείας που εδρεύει σε αυτό». Με βάση την απόφαση, για να αποδείξει ο ενδιαφερόμενος ότι εργάζεται θα πρέπει να προσκομίζει σειρά δικαιολογητικών όπως:

α) Νόμιμα μεταφρασμένη και επικυρωμένη έγγραφη σύμβαση εργασίας με εταιρεία εγκατεστημένη σε άλλο κράτος μέλος, η οποία προβλέπει τη χορήγηση αυτοκινήτου ως πρόσθετη παροχή και στην οποία αναφέρονται οι όροι της σύμβασης εργασίας, προκειμένου για μισθωτούς εργαζόμενους ή

β) Νόμιμα μεταφρασμένη και επικυρωμένη συμφωνία μη μισθωτού εργαζόμενου με εταιρεία εγκατεστημένη σε άλλο κράτος μέλος, η οποία προβλέπει τη χορήγηση αυτοκινήτου ως πρόσθετη παροχή και περιγράφει την επαγγελματική του σχέση ή συνεργασία του με την εταιρεία.

Σε κάθε περίπτωση προσκομίζονται στην αρμόδια αρχή ελέγχου τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

i) Στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν την έδρα της εταιρείας και την πραγματική επιχειρηματική δραστηριότητα της στο άλλο κράτος μέλος όπου είναι εγκατεστημένη.

ii) Βεβαιώσεις του οικείου ασφαλιστικού φορέα του άλλου κράτους μέλους, στον οποίο υπάγεται ο εργαζόμενος, καθώς και του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην Ελλάδα αντίστοιχα, εφόσον υπάρχει.

ιii) Φορολογικές δηλώσεις που έχει υποβάλει ο ελεγχόμενος, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο κράτος μέλος όπου είναι εγκατεστημένη η εταιρεία, η οποία του έχει παραχωρήσει το επιβατικό όχημα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ