Αυτό είναι το νέο χαράτσι για τους επαγγελματίες: 800 ευρώ επιβάρυνση σε 10.000 ευρώ εισόδημα

Αυτό είναι το νέο χαράτσι για τους επαγγελματίες: 800 ευρώ επιβάρυνση σε 10.000 ευρώ εισόδημα
Με χαράτσι 400 ευρώ για το 2018 και επιπλέον 400 ευρώ για το 2019 –συνολικά 800 ευρώ-στη διετία- για ένα μικροεπιτηδευματία που εμφανίζει κέρδη μόλις 10.000 ευρώ ισοδυναμεί το νέο σύστημα υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών που θα νομοθετήσει η κυβέρνηση κατόπιν της συμφωνίας με τους θεσμούς.

Ακόμη και το «μεταβατικό στάδιο» με την έκπτωση 15% επί της βάσης υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών- θα ισχύσει μόνο για το 2018. Από την 1/1/2019 δεν θα υπάρξει καμία έκπτωση και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ειδικά οι επαγγελματίες με μεγάλη κέρδη θα έρθουν αντιμέτωποι με πολύ μεγάλες επιβαρύνσεις.

Ελεύθερος επαγγελματίας, πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές 2710 ευρώ μέσα στο 2017, ποσό που υπολογίστηκε βάσει των κερδών που είχε το 2016 (10.000 ευρώ). Το 2018, κανονικά οι ασφαλιστικές εισφορές θα έπρεπε να υπολογιστούν επί του ποσού των κερδών, αφαιρουμένων όμως των ασφαλιστικών εισφορών. Αν υποτεθεί ότι και τα κέρδη του 2017 ήταν 10.000 ευρώ, τότε κανονικά οι ασφαλιστικές εισφορές του 2018 θα έπρεπε να υπολογιστούν επί του ποσού των 7290 ευρώ (10.000 ευρώ τα καθαρά κέρδη, μείον 2710 ευρώ που είναι εισφορές). Δηλαδή οι εισφορές θα έπρεπε να διαμορφωθούν το 2018 στα 1975 ευρώ. Αυτό δεν θα συμβεί. Ειδικά για το 2018, οι εισφορές θα υπολογιστούν επί του ποσού των 10.000 ευρώ χωρίς να αφαιρεθούν οι ασφαλιστικές εισφορές. Και για να αποφευχθεί η μεγάλη επιβάρυνση μέσα στο 2018, θα υπάρξει μια έκπτωση 15% επί της βάσης υπολογισμού. Έτσι, οι εισφορές θα ανέλθουν στα 2303 ευρώ αντί για τα 1975 ευρώ που θα ήταν κανονικά. Αμέσως-αμέσως, το 2018 θα προκύψει επιβάρυνση 400 ευρώ. Από το 2019, δεν θα υπάρξει καν η έκπτωση του 15% στη βάση υπολογισμού. Έτσι, οι ασφαλιστικές εισφορές θα εκτοξευτούν από τα 2303 ευρώ στα 2710 ευρώ. Δηλαδή το 2019, οι εισφορές θα αυξηθούν εκ νέου κατά 400 ευρώ ή συνολικά 800 ευρώ σε σχέση με τα ποσά που υπολόγιζε να πληρώσει ο επαγγελματίας μέσα στο 2018

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ