ΙΚΑ: Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας σε μακροχρόνια άνεργους και σε ασφαλισμένους υπηκόους τρίτων χωρών

ΙΚΑ: Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας σε μακροχρόνια άνεργους και σε ασφαλισμένους υπηκόους τρίτων χωρών
H Διοίκηση του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) χορηγεί ασφαλιστική ικανότητα σε 37.514 μακροχρόνια άνεργους και σε 36.344 ασφαλισμένους υπηκόους τρίτων χωρών, που διαθέτουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, στο Εθνικό Μητρώο Δικαιούχων Περίθαλψης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της διοίκησης του Ιδρύματος, θα επακολουθήσουν αποδόσεις ασφαλιστικής ικανότητας και σε επιπλέον μακροχρόνια ανέργους, των οποίων το δικαίωμα της ικανότητας λήγει σε μεταγενέστερους χρόνους, μετά την παραλαβή και επεξεργασία των αρχείων που θα αποσταλούν από τον ΟΑΕΔ.