Πόσα θα πληρώνουμε τους συμβολαιογράφους – Η νέα μέθοδος

Πόσα θα πληρώνουμε τους συμβολαιογράφους – Η νέα μέθοδος
Δημοσιεύστηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως η νέα απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης για τον νέο τρόπο υπολογισμού της αμοιβής των συμβολαιογράφων. Η αλλαγή στη «φόρμουλα» υπολογισμού, είναι απόρροια της διαδικασίας απαλευθέρωσης του επαγγέλματος. Βέβαια, πρακτικό αντίκρισμα θα έχει μόνο για τους μεγαλοιδιοκτήτες και μεγαλοεπενδυτές καθώς για ακίνητα αξίας έως και 380.000 ευρώ δεν επέρχεται καμία απολύτως μεταβολή στην αμοιβή.

Μέχρι τώρα, η αμοιβή των συμβολαιογράφων υπολογιζόταν αναλογικά με συντελεστή 1%. Τώρα, η αμοιβή θα υπολογίζεται με κλίμακα. Η κλίμακα αυτή έχει ως εξής:

Φορολογητέα αξία ακινήτου
έως 380.0001%
από 380.001έως 1.000.0000,95%
από 1.000.001έως 2.000.0000,90%
από 2.000.001έως 5.000.0000,80%
από 5.000.000έως 8.000.0000,70%
από 8.000.001έως 10.000.0000,60%
από 10.000.001έως 15.000.0000,50%
από 15.000.000έως 20.000.0000,40%
από 20.000.001έως 25.000.0000,30%
από 25.000.001έως 30.000.0000,20%
από 30.000.001και άνω0,10%

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ