Όλες οι οδηγίες για να εκταμιεύσετε τα χρήματα του "εξοικονομώ" σε 100 ερωτο-απαντήσεις

Ενεργοποιείται τις επόμενες εβδομάδες το πρόγραμμα αναβάθμισης δεκάδων χιλιάδων ακινήτων - 100 απαντήσεις σε ισάριθμα ερωτήματα

Όλες οι οδηγίες για να εκταμιεύσετε τα χρήματα του "εξοικονομώ" σε 100 ερωτο-απαντήσεις

Στην σημαντικότερη φάση μπαίνει το πρόγραμμα Εξοικονομώ - Αυτονομώ. Είναι το στάδιο της υλοποίησης που φέρνει 900 εκατ. ευρώ σε δεκάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες προκειμένου να προχωρήσουν στην ανακαίνιση των σπιτιών τους. Μια στοχευμένη ανακαίνιση που θα οδηγήσει στην μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Ενόψει της εισόδου στη φάση της υλοποίησης το υπουργείο Περιβάλλοντος εξέδωσε αναλυτικό οδηγό με 100 ερωτήσεις και απαντήσεις

Το ΥΠΕΝ διευκρινίζει μεταξύ άλλων ότι:

-Οι πληρωμές προς τους προμηθευτές θα πρέπει να γίνουν πριν την υποβολή της αίτησης εκταμίευσης της επιδότησης η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από τις αποδείξεις πληρωμής, ψηφιοποιημένες.

- Προκαταβολή από το πρόγραμμα χορηγείται μόνο στην περίπτωση που ο ωφελούμενος έχει εγκεκριμένο δάνειο. Η προκαταβολή ισούται με το 70 % του δανείου (και όχι του επιλέξιμου προϋπολογισμού του έργου).

-Η εξόφληση των δαπανών μπορεί να γίνει και με πιστωτική κάρτα.

-Επιτρέπεται η αλλαγή προμηθευτών καθώς και η υποβολή δαπανών διαφορετικών από αυτές που περιγράφονται στην αίτηση. Όμως σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τηρούνται τα ανώτατα όρια ανά υποκατηγορία παρέμβασης που ορίζονται στον Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος.

-Αν το ακίνητο μεταβιβαστεί κατά την διάρκεια υλοποίησης του έργου, χάνει το δικαίωμα των ωφελημάτων του Προγράμματος, δηλαδή δεν μπορεί να συνεχίσει η αίτηση με άλλον ιδιοκτήτη. Σε περίπτωση που το ακίνητο μεταβιβαστεί μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο νέος ιδιοκτήτης θα πρέπει να αποδεχτεί τις υποχρεώσεις που προκύπτουν λόγω της υπαγωγής της κατοικίας στο Πρόγραμμα και αναφέρονται στον Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος (π.χ. να διατηρήσει το έργο για τουλάχιστον τρία έτη από την τελική εκταμίευση του δανείου ή/και της επιχορήγησης από το πρόγραμμα της «άμεσης ενίσχυσης»).

Δείτε το πλήρες κείμενο με τις ερωτήσεις και απαντήσεις στο σχετικό αρχείο

100 Ερωτήσεις και απαντήσεις για το εξοικονομώ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ