Ο ΕΝΦΙΑ, η αντίστροφη μέτρηση και ο νέος πονοκέφαλος για τους πυρόπληκτους

Εντός των επόμενων 24ωρων η ανάρτηση των ειδοποιητηρίων – Στις Δ.Ο.Υ θα πρέπει να τρέξουν οι πυρόπληκτοι για να απαλλαγούν από την φετινή επιβάρυνση

Ο ΕΝΦΙΑ, η αντίστροφη μέτρηση και ο νέος πονοκέφαλος για τους πυρόπληκτους

Ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων δουλεύουν πυρετωδώς ώστε να αναρτήσουν τα ειδοποιητήρια του ΕΝΦΙΑ το ταχύτερο δυναόν –υπάρχει το ενδεχόμενο τα εκκαθαριστικά να είναι έτοιμα ακόμη και την Κυριακή- στο υπουργείο Οικονομικών καλούνται να αντιμετωπίσουν ένα ακόμη ζήτημα που συνδέεται με την τραγωδία στην Ανατολική Αττική. Τρόπος αυτόματης απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ των ιδιοκτητών οι περιουσίες των οποίων καταστράφηκαν από τις πυρκαγιές δεν έχει βρεθεί. Έτσι, αναζητείται στο «παρα ένα» τρόπος ώστε η απαλλαγή από την επιβάρυνση (κατ’ αρχήν για φέτος) να γίνει με την μικρότερη δυνατή ταλαιπωρία για τους χιλιάδες ανθρώπους που ακόμη μετρούν τις πληγές τους.

 

Με την μαζική εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ είτε ολοκληρωθεί την Κυριακή είτε μέσα στην επόμενη εβδομάδα, θα βεβαιωθεί ο φετινός φόρος και στους ιδιοκτήτες τα ακίνητα των οποίων καταστράφηκαν είτε μερικώς, είτε ολοσχερώς από την πυρκαγιά. Η ΑΑΔΕ δεν έχει δυνατότητα να γνωρίζει ποια είναι τα ακίνητα που έχουν υποστεί ζημιές ώστε να τα εξαιρέσει αυτόματα από τα ειδοποιητήρια. Έτσι, θα απαιτηθεί η προσέλευση των ενδιαφερομένων στις Δ.Ο.Υ. Η προσπάθεια που καταβάλλεται την τελευταία στιγμή –ενδεχομένως να υπάρξει και νομοθετική ρύθμιση- έχει να κάνει με την απαλλαγή από αυτή την ταλαιπωρία των συγγενών των θυμάτων της πυρκαγιάς.

Η ΑΑΔΕ έχει ήδη ετοιμάσει τη σχετική απόφαση που καθορίζει τα δικαιολογητικά απαλλαγής των ακινήτων από τον φετινό ΕΝΦΙΑ.

Με βάση την απόφαση:

  1. Αρμόδιος για τη χορήγηση της απαλλαγής είναι ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. όπου εκδίδεται το εκκαθαριστικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. κάθε χρόνου.
  2. Για τη χορήγηση της απαλλαγής απαιτείται η υποβολή αίτησης στον αρμόδιο Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ.
  3. Η αίτηση είναι τυποποιημένη (σύμφωνα με την ΠΟΛ.1200/2017 - υπόδειγμα 1Α) το οποίο επέχει θέση δήλωσης.
  4. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση της αρμόδιας δημόσιας αρχής ή αρχών από την οποία πρέπει να προκύπτουν η απόφαση κήρυξης της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, η διεύθυνση και το είδος του πληγέντος ακινήτου καθώς και ότι το κτίσμα έχει ολοσχερώς καταστραφεί ή ότι έχει κριθεί κατεδαφιστέο ή ότι είναι επισκευάσιμο μεν αλλά έχει υποστεί λειτουργικές ζημιές που το καθιστούν μη κατοικήσιμο.
  5. Εφόσον η αίτηση γίνει αποδεκτή, εκδίδεται νέο εκκαθαριστικό ΕΝ.Φ.Ι.Α., το οποίο και αναρτάται ηλεκτρονικά στο λογαριασμό του φορολογούμενου στο Περιουσιολόγιο
  6. Εφόσον η αίτηση δεν γίνει αποδεκτή, εκδίδεται πράξη απόρριψης, ενημερώνεται επί αποδείξει ο φορολογούμενος.

Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με τα μέτρα για τους πυορόπληκτους προβλέπει απαλλαγή μόνο για όσα ακίνητα κρίνονται ακατάλληλα για χρήση. «Κτίσματα μετά του αναλογούντος σε αυτά οικοπέδου, τα οποία βρίσκονται σε περιοχές που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας λόγω σεισμού, πυρκαγιάς ή πλημμύρας και έχουν αποδεδειγμένα ολοσχερώς καταστραφεί ή υποστεί λειτουργικές ζημιές που τα καθιστούν μη κατοικήσιμα, απαλλάσσονται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. του έτους εντός του οποίου επήλθε η καταστροφή, με την προϋπόθεση ότι κατά το χρόνο αυτόν η κυριότητα ή το εμπράγματο δικαίωμα στο ακίνητο ανήκει στον υπόχρεο σε φόρο του έτους αυτού.Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθορίζονται τα δικαιολογητικά και η διαδικασία χορήγησης των απαλλαγών που ορίζονται στο παρόν άρθρο»

Οι πυρόπληκτοι θα αντιμετωπίσουν μια ακόμη δυσκολία αναφορικά με τον ΕΝΦΙΑ. Επειδή τους δόθηκε περιθώριο χρόνου μέχρι το τέλος Οκτωβρίου για να υποβάλλουν τη φορολογική τους δήλωση, η ΑΑΔΕ δεν θα γνωρίζει αν πληρούν τα κριτήρια για να τους δοθεί έκπτωση 50% ή και πλήρης απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ όπως προβλέπει ο νόμος για όλους τους ιδιοκτήτες. Έτσι, αποφασίστηκε να ληφθεί υπόψη το εισόδημα του 2016 και να επανεξεταστεί έως τον Φεβρουάριο του 2019 το αν πληρούνται τα κριτήρια της έκπτωσης με βάση πλέον τις δηλώσεις που θα έχουν ήδη υποβληθεί. Για τις περιπτώσεις διαφοροποιήσεων θα υπάρξει και δεύτερο ειδοποιητήριο για τον ΕΝΦΙΑ του 2018.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ