Τέσσερα ελληνικά πανεπιστήμια ανάμεσα στα κορυφαία του πλανήτη

Τέσσερα ελληνικά πανεπιστήμια ανάμεσα στα κορυφαία του πλανήτη
Στη λίστα με τα 924 κορυφαία εκπαιδευτικά ιδρύματα του πλανήτη φιγουράρουν τέσσερα ελληνικά πανεπιστήμια. Η επιλογή έγινε από 4.000 ανώτατα ιδρύματα των οποίων τα στοιχεία εξετάσθηκαν αρχικώς, σύμφωνα με τον διεθνώς αναγνωρισμένο κατάλογο που δημοσιεύει το National Taiwan University.

Πρόκειται για το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών που καταλαμβάνει την 217η θέση, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης που καταλαμβάνει την 344η, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων που βρέθηκε στην 490η και το Πανεπιστήμιο Κρήτης που βρέθηκε στην 495η.

Μάλιστα, το ΕΚΠΑ, αν συνυπολογισθεί πλήρως ως κριτήριο ο αριθμός των τμημάτων του, τοποθετείται στην 196η θέση. Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι σε επιμέρους τομείς η κατάταξη για το ΕΚΠΑ είναι ακόμα υψηλότερη: 76η θέση στην Φαρμακολογία και Τοξικολογία, 134η θέση στην Ιατρική, 171η θέση στη Φυσική.

Όσον αφορά τη μεθοδολογία, η αξιολόγηση του National Taiwan University βασίζεται κυρίως στο ερευνητικό έργο που παράγεται και δημοσιεύεται σε κάθε ίδρυμα, στην απήχηση που επιτυγχάνουν οι δημοσιευμένες εργασίες, καθώς και στην τελική ιδιαίτερη διάκρισή τους.

Η πρώτη 10αδα

1. Harvard University

2. Johns Hopkins University

3. University of Toronto

4. Stanford University

5. University of Washington - Seattle

6. Massachusetts Insitute of Technology

7. University of Michigan- Ann Arbor

8. University of Oxford

9. University of California - Los Angeles

10. University of California- Berkeley