ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Τι κρύβεται πίσω από τα δάνεια θυγατρικής του ομίλου Γερμανού

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Τι κρύβεται πίσω από τα δάνεια θυγατρικής του ομίλου Γερμανού
Πληροφορούμαστε από τον όμιλο του κ. Πάνου Γερμανού, μέσω του κ Καραφωτάκη, ότι μέτοχος της Play (της Πολωνικής εταιρίας κινητής) η οποία εξέδωσε με επιτυχία ομολογιακό 900 εκ ευρώ, είναι πλέον το fund Third Point με ποσοστό 10%.

Την ίδια στιγμή διαβάζουμε στην αξιολόγηση της Moody's για την πιστοληπτική ικανότητα της Πολωνικής Εταιρίας ότι μέτοχοι είναι η Olympia Development (μέσω της Tollerton Investments Limited) με ποσοστό 50,3% και το Novator με 49,3%. Και το ερώτημα που προκύπτει είναι το εξής: Αγόρασε το Third Point απευθείας το 10% από την Tollerton; Και η απάντηση είναι προφανώς όχι, αν λάβουμε υπό όψιν ότι ο κ. Καραφωτάκης, ο Γενικός Διευθυντής του ομίλου Γερμανός, ανέφερε ότι το Third Point απέκτησε το ποσοστό που είχε ο όμιλος Ρέστη.

Όμως, ο όμιλος Ρέστη είχε το 20% της Tollerton που ελέγχει το 50,3% της Πολωνικής εταιρίας και το υπόλοιπο 80% ανήκε στην Olympia development τη μητρική εταιρία του κ. Πάνου Γερμανού. Άρα 10% απευθείας συμμετοχή δεν υπάρχει, αλλά κατ' αναγωγή προκύπτει το 10%. Αν κάποιος μελετήσει επίσης την έκθεση της Moody's διαπιστώνει ότι από τα 900 εκ Ευρώ που αντλήθηκαν ότι 597 εκ Ευρώ θα αναχρηματοδοτήσουν τον υφιστάμενο δανεισμό και 309 εκ Ευρώ θα μοιραστούν στους μετόχους. Από τα 309 τα 133 εκ Ευρώ θα μείνουν σε δεσμευμένο λογαριασμό και θα δοθούν υπό προϋποθέσεις στους μετόχους ή την εταιρία.

Από την έκθεση εικάζεται ότι οι προϋποθέσεις σχετίζονται με το ρυθμό απομόχλευσης της εταιρίας (σχέση καθαρού δανεισμού προς EBITDA). Αν δεχτούμε ότι άμεσα οι μέτοχοι της Play παίρνουν 309-133=176 εκ Ευρώ στην Tollerton(θυγατρική της Olympia) αντιστοιχούν 88 εκ Ευρώ. Aπό αυτά, αναλογικά 17,6 εκ Ευρώ αντιστοιχούν στο Third Point και60,4 εκ Ευρώ στην Olympia Development. Όμως υπάρχουν και δάνεια προς την Tollerton από ελληνικές τράπεζες τα οποία συνδέονται με τη συμμετοχή της στην Play αλλά και τυχόν διανομές μερισμάτων και αλλαγές μετοχικής σύνθεσης και προβλέπουν άμεση πληρωμή.

Και το τελικό ερώτημα που τίθεται είναι πόσα πλήρωσε η Third Point για τη συμμετοχή της και τι τελικά θα φτάσει στην Olympia Development τη μητρική του ομίλου Πάνου Γερμανού η οποία στο τέλος του 2012 είχε σχέση ξένων προς ίδια κεφάλαια σε ενοποιημένη βάση που έφτανε στα επίπεδα του 6;
ΝΙΚ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ