Οι αναγνωρισμένες ιαματικές πηγές στην ιστοσελίδα του υπ. Τουρισμού

Οι αναγνωρισμένες ιαματικές πηγές στην ιστοσελίδα του υπ. Τουρισμού

Στη διεύθυνση http://www.mintour.gov.gr/Statistics/stoixeia-iamatikon-pigon εμφανίζεται ο χάρτης της Ελλάδας με τα σημεία όπου βρίσκονται οι 70 πηγές.

Στην ιστοσελίδα του υπουργείου Τουρισμού ολοκληρωμένο μητρώο των αναγνωρισμένων ιαματικών φυσικών πόρων, προκειμένου οι πολίτες να έχουν επίσημη και επικαιροποιημένη ενημέρωση για τις ιαματικές πηγές.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ο υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης, από την πρώτη μέρα που ανέλαβε το υπουργείο Τουρισμού, έθεσε ως προτεραιότητα της στρατηγικής του τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, στις οποίες ανήκει και ο ιαματικός τουρισμός. Μετά λοιπόν, από συνεργασία των αρμόδιων υπηρεσιών με τους εμπλεκόμενους φορείς αναρτήθηκε - για πρώτη φορά - στο site του υπουργείου, ένας διαδραστικός χάρτης της Ελλάδας με 70 αναγνωρισμένες ιαματικές πηγές και με τα χαρακτηριστικά κάθε πηγής.

Στη διεύθυνση http://www.mintour.gov.gr/Statistics/stoixeia-iamatikon-pigon εμφανίζεται ο χάρτης της Ελλάδας με τα σημεία όπου βρίσκονται οι 70 πηγές.

Κλικάροντας πάνω σε κάθε σημείο ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ενημερωθεί για τον δήμο που ανήκει η πηγή, για την θερμοκρασία της πηγής και για τον τρόπο χρήσης της. Επίσης παρέχεται η δυνατότητα λήψης αρχείου Pdf μέσω hyperlink (υπερσύνδεσμο) με την ονομασία: «ΦΕΚ Αναγνωρισμένων Ιαματικών Πηγών», στο οποίο συμπεριλαμβάνεται η ονομασία της εκάστοτε πηγής με το αντίστοιχο ΦΕΚ αναγνώρισης. Όπως δήλωσε ο κ. Θεοχάρης «στην χώρα που γεννήθηκε ο Ιατρικός Τουρισμός, την πατρίδα του Ιπποκράτη, δε μπορεί να μην αποτελεί πρωταρχικό στόχο η ανάδειξη της Ελλάδας ως ιδανικού προορισμού τουρισμού υγείας για το παγκόσμιο ταξιδιωτικό κοινό. Αναπόσπαστο κομμάτι του τουρισμού υγείας και βασική προτεραιότητα του τμήματος Ειδικών Μορφών Τουρισμού, αποτελεί ο ιαματικός τουρισμός, στο πλαίσιο του οποίου έχουν συγκροτηθεί επιτροπές και ομάδες εργασίας, με απώτερο στόχο να προάγουν και να αναπτύξουν το νομοθετικό πλαίσιο που τον διέπει».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ