Αναστολή διαπραγμάτευσης για τη μετοχή και τα ομόλογα της MLS

Αναστολή διαπραγμάτευσης για τη μετοχή και τα ομόλογα της MLS

Εκτός  διαπραγμάτευσης έχουν τεθεί η  μετοχή και τα ομόλογα της MLS Πληροφορική κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά από την κατάθεση πορίσματος της ΕΛΤΕ επί των πεπραγμένων της οικονομικής χρήσης 2018 της εισηγμένης.

Το πόρισμα του ελέγχου το οποίο εστάλη στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς φέρεται να εγείρει ζητήματα λογιστικών παρατυπιών που αφορούν στην αποτύπωση των άυλων περιουσιακών στοιχείων της MLS.

Η μετοχή της εταιρείας είχε κλείσει χθες στα 0,57 ευρώ, παρουσιάζοντας πτώση 88,90% σε βάθος 12μήνου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ