Αυξήθηκαν οι ξένοι επενδυτές στο Χρηματιστήριο τον Οκτώβριο

Αυξήθηκαν οι ξένοι επενδυτές στο Χρηματιστήριο τον Οκτώβριο

Οι Έλληνες επενδυτές στο τέλος του μήνα κατείχαν το 37,6% του συνόλου της κεφαλαιοποίησης των μετοχών στο ΧΑ, από 37,7% τον περασμένο μήνα.

Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στην κεφαλαιοποίηση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου στο τέλος του Οκτωβρίου -συνυπολογίζοντας τη συμμετοχή του ΤΧΣ- ανήλθε στο 62,4%, παρουσιάζοντας αύξηση συγκριτικά με το ποσοστό του 62,2% που είχε διαμορφωθεί στο τέλος Σεπτεμβρίου 2017, ενώ χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ το ποσοστό αυτό διαμορφώθηκε στο 65,0% έναντι 64,9%. Τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ήταν 60,4% συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ και 62,7% χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ

Οι Έλληνες επενδυτές στο τέλος του μήνα κατείχαν το 37,6% του συνόλου της κεφαλαιοποίησης των μετοχών στο ΧΑ, από 37,7% τον περασμένο μήνα.

Τον Οκτώβριο 2017 οι ξένοι επενδυτές στο σύνολό τους εμφάνισαν εισροές της τάξης των 1,84 εκατ. Οι Έλληνες επενδυτές εμφανίζονται πωλητές, με εκροές κεφαλαίων ύψους 1,99 εκατ.

Οι ξένοι επενδυτές τον Οκτώβριο 2017 πραγματοποίησαν το 55,0% των συναλλαγών (σε σχέση με το 58,7% τον προηγούμενο μήνα ενώ τον Οκτώβριο του 2016 είχαν πραγματοποιήσει το 48,8% των συναλλαγών).

Η Αξία Συναλλαγών του Οκτωβρίου 2017 έφτασε τα 912,51 εκατ. σημειώνοντας μείωση 40,2% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα που ήταν 1.524,74 εκατ. Σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2016 που η αξία συναλλαγών ήταν 911,59 εκατ., σημειώθηκε άνοδος 0,1%.

Αντίστοιχα, η Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών του Οκτωβρίου 2017 ήταν 41,48 εκατ., μειωμένη σε σχέση με την αντίστοιχη του προηγούμενου μήνα (72,61 εκατ.) και μειωμένη της αντίστοιχης του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους (45,58 εκατ.).

Ο αριθμός των Ενεργών Μερίδων για το μήνα Οκτώβριο 2017 ανήλθε στις 14.351 έναντι 17.524 κατά τον προηγούμενο μήνα (τον Οκτώβριο του 2016 ο αριθμός των ενεργών μερίδων ανήλθε στις 12.217).

Τον Οκτώβριο 2017 δημιουργήθηκαν 566 Νέες Μερίδες Επενδυτών έναντι 590 νέων Μερίδων που δημιουργήθηκαν τον προηγούμενο μήνα.

Η Κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών στο τέλος του μήνα υπολογίστηκε στα 40,80 δισ. Σε σχέση με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του προηγούμενου μήνα που ήταν 40,77 δισ., σημειώθηκε αύξηση κατά 0,1%, ενώ συγκρινόμενη με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους που ήταν 36,09 δισ., σημειώθηκε αύξηση 13,0%.