Συνεχίζεται ο… αφελληνισμός του ΧΑ

Συνεχίζεται ο… αφελληνισμός του ΧΑ
Οι Έλληνες πουλάνε, οι ξένοι αγοράζουν και έτσι ο αφελληνισμός του χρηματιστηρίου που εδρεύει στην Ελλάδα, συνεχίζεται. Τα τελευταία διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι το «μερίδιο» των ξένων αυξήθηκε κοντά στις δύο ποσοστιαίες μονάδες και πλέον έχει ξεπεράσει και το 62%

Αγοραστές ήταν τον προηγούμενο μήνα οι ξένοι επενδυτές στην εγχώρια αγoρά, εμφανίζοντας εισροές ύψους 124,07 εκατ. ευρώ. Οι μεγαλύτερες εισροές προέρχονται από Λοιπά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (94,87 εκατ. ευρώ), Πιστωτικά Ιδρύματα & Πολυμερείς Αναπτυξιακές Τράπεζες (27,76 εκατ. ευρώ), Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις (15,13 εκατ. ευρώ), Ασφαλιστικές Εταιρείες (8,71 εκατ.), Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς (2,27 εκατ. ευρώ), ενώ οι μεγαλύτερες εκροές προέρχονται από Ετ. Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Ετ. Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία, Λοιπά Αμοιβαία Κεφάλαια (15,21 εκατ. ευρώ), Οργανισμούς Ε.Ε. (6,14 εκατ. ευρώ) και Ιδιωτικά Μη Κερδοσκοπικά Ιδρύματα (3,81 εκατ. ευρώ).

Οι Έλληνες πουλάνε μετοχές

Οι Έλληνες επενδυτές εμφανίζονται πωλητές, με εκροές κεφαλαίων ύψους 124,01 εκατ. ευρώ. Οι μεγαλύτερες εκροές προέρχονται από ιδιώτες, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες & ατομικές επιχειρήσεις (91,89 εκατ.), πιστωτικά ιδρύματα & πολυμερείς αναπτυξιακές τράπεζες (11,05 εκατ. ευρώ), Ετ. Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Ετ. Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία, Λοιπά Αμοιβαία Κεφάλαια (10,55 εκατ. ευρώ), Ασφαλιστικές Εταιρείες (10,35 εκατ. ευρώ), Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις (8,18 εκατ.), ενώ οι μεγαλύτερες εισροές προέρχονται από Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς (6,82 εκατ. ευρώ).

Πρωταγωνιστές οι ξένοι

Στη διάρκεια του Μαΐου οι ξένοι επενδυτές πραγματοποίησαν το 56,8% των συναλλαγών (53,6% τον αμέσως προηγούμενο μήνα και 58,5% τον περσινό Μάιο). Οι Έλληνες ιδιώτες επενδυτές (ιδιώτες, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες & ατομικές επιχειρήσεις) τον Μάιο 2017 πραγματοποίησαν το 20,2% των συναλλαγών (τον προηγούμενο μήνα πραγματοποίησαν το 20,5% των συναλλαγών, ενώ τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους είχαν πραγματοποιήσει το 18,5% των συναλλαγών). Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στην κεφαλαιοποίηση του ελληνικού Χρηματιστηρίου στο τέλος του μήνα -συνυπολογίζοντας τη συμμετοχή του ΤΧΣ ανήλθε στο 62,5%, παρουσιάζοντας αύξηση συγκριτικά με το ποσοστό του 60,9% που είχε διαμορφωθεί στο τέλος Απριλίου, ενώ χωρίς τη συμμετοχή του ΤΧΣ το ποσοστό αυτό διαμορφώθηκε στο 65,5% έναντι 63,9%. Τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ήταν 60,3%, συνυπολογίζοντας τη συμμετοχή του ΤΧΣ και 63,7% χωρίς τη συμμετοχή του ΤΧΣ. Oι Έλληνες επενδυτές στο τέλος του μήνα κατείχαν το 37,5% του συνόλου της κεφαλαιοποίησης των μετοχών στο Χ.Α. Η συνολική κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών έκλεισε στα 42,95 δισ. ευρώ, αυξημένη κατά 7,6% από τον προηγούμενο μήνα. Το ίδιο ποσοστό αύξησης της κεφαλαιοποίησης σημειώνεται και στην περίπτωση που δεν ληφθεί υπ’ όψιν η κεφαλαιοποίηση που κατέχει το ΤΧΣ. Η συνολική αξία συναλλαγών ανήλθε στα 2,23 δισ. ευρώ (σημαντικά αυξημένη κατά 176,3% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και αυξημένη κατά 8% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους). Σε σχέση με τον Μάιο του 2016 που η αξία συναλλαγών ήταν 2,1 δισ. ευρώ σημειώθηκε άνοδος της τάξης του 8%. Αντίστοιχα, η Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών του Μαΐου 2017 ήταν 101,22 εκατ. ευρώ αυξημένη σε σχέση με την αντίστοιχη του προηγούμενου μήνα (44,78 εκατ. ευρώ) και μειωμένη της αντίστοιχης του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους (103,14 εκατ. ευρώ). Ο συνολικός αριθμός των αξιών που μεταβιβάστηκαν λόγω διακανονισμού χρηματιστηριακών συναλλαγών ανήλθε στα 3.170.810.928 τεμάχια καταγράφοντας αύξηση 172,5% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (1.163.590.452 τεμάχια) και αύξηση 3,9% σε σχέση με τον Μάιο του 2016 (3.050.549.223 τεμάχια). Οι ενεργές μερίδες επενδυτών διαμορφώθηκαν σε 22.180 (έναντι 13.970 τον Απρίλιο) ενώ δημιουργήθηκαν 735 νέες μερίδες επενδυτών (522 τον αμέσως προηγούμενο μήνα)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ