Διαγράφηκαν τρεις εταιρείες από το ταμπλό του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Διαγράφηκαν τρεις εταιρείες από το ταμπλό του Χρηματιστηρίου Αθηνών
Τη διαγραφή των μετοχών των εταιριών "ΚΑΡΔΑΣΙΛΑΡΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.Β.Ε.", "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.Ε." και "ΧΑΛΥΒΔΟΦΥΛΛΩΝ Α.Ε." αποφάσισε η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών.

Οι συγκεκριμένες εταιρίες τελούν σε αναστολή διαπραγμάτευσης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών και δεν προέβησαν σε ενέργειες για την άρση των λόγων αναστολής των μετοχών τους (άρθρα 2.6.12. και 2.6.14. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών), εντός των παρεχομένων από το Χρηματιστήριο Αθηνών προθεσμιών. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να διαγραφούν από τοΧρηματιστηρίο.

Η ημερομηνία διαγραφής των μετοχών των ανωτέρω εταιριών θα είναι η Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2016.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ