ΧΑ: Περισσότεροι οι ξένοι "παίχτες" το Σεπτέμβριο - Αγοραστές οι Έλληνες

ΧΑ: Περισσότεροι οι ξένοι "παίχτες" το Σεπτέμβριο - Αγοραστές οι Έλληνες
Αυξήθηκε οριακά το ποσοστό συμμετοχής των ξένων επενδυτών, μαζί με ΤΧΣ

Αύξηση σε σχέση με τον Αύγουστο παρουσίασε το ποσοστό συμμετοχής των ξένων επενδυτών στην κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, φτάνοντας στο 59,5% και συνυπολογίζοντας τη συμμετοχή του ΤΧΣ.

Χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ το ποσοστό αυτό διαμορφώθηκεστο 61,8% έναντι 61,1%. Τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ήταν 52,4% συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ και 56,3% χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ.

Αναλυτικότερα ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών κυκλοφορεί το Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο του Σεπτεμβρίου 2016. Τον Σεπτέμβριο 2016 τα βασικά στατιστικά στοιχεία της αγοράς ήταν τα εξής:

  • Η συνολική κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΑΤΗΕΧ) έκλεισε στα €34,38 δισ., μειωμένη κατά 3,8% από τον προηγούμενο μήνα. Εάν δεν ληφθεί υπόψη η κεφαλαιοποίηση που κατέχει το ΤΧΣ, η μείωση αγγίζει το 3,5%.
  • Οι εισροές κεφαλαίων από ξένους επενδυτές στην Ελληνική Αγορά, κατά την διάρκεια του Σεπτεμβρίου, ήταν λιγότερες από τις εκροές.
  • Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς ανέρχεται σε 61,8% έναντι 61,1% στο τέλος του προηγούμενου μήνα, καταγράφοντας αύξηση της τάξεως του 1,1%. Ωστόσο, συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ (1.265,87 εκατ. ευρώ ή 3,7%) στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ανέρχεται σε 59,5% παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 1,5% συγκριτικά με τον προηγούμενο μήνα.
  • Συνολική αξία συναλλαγών €0,83 δισ. (μειωμένη κατά 2,5% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και αυξημένη κατά 24,6% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους).
  • Ο συνολικός αριθμός των αξιών που μεταβιβάστηκαν λόγω διακανονισμού χρηματιστηριακών συναλλαγών ανήλθε στα 1.262.024.968 τεμάχια καταγράφοντας αύξηση 41,9% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (889.435.662 τεμάχια) και μείωση 57,8% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2015 (2.990.408.407 τεμάχια).
  • Οι ξένοι επενδυτές τον Σεπτέμβριο 2016 πραγματοποίησαν το 62,3% της συνολικής αξίας συναλλαγών.
  • 12,84 χιλιάδες Ενεργές Μερίδες επενδυτών (από 10,08 χιλιάδες τον προηγούμενο μήνα).
  • 487 Νέες Μερίδες επενδυτών (από 431 τον προηγούμενο μήνα).
  • Απώλειες της τάξης του 2,1% στην τιμή του Γενικού Δείκτη Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών από το τέλος του προηγούμενου μήνα.

Η Αξία Συναλλαγών του Σεπτεμβρίου 2016 έφτασε τα €825,86 εκατ. σημειώνοντας μείωση κατά 2,5% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα που ήταν €847,00 εκατ. Σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2015 που η αξία συναλλαγών ήταν €662,97 εκατ., σημειώθηκε άνοδος της τάξης του 24,6%.

Αντίστοιχα, η Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών του Σεπτεμβρίου 2016 ήταν €37,54 εκατ., μειωμένη σε σχέση με την αντίστοιχη του προηγούμενου μήνα (€38,50 εκατ.) και αυξημένη της αντίστοιχης του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους (€30,13 εκατ.).

Ο αριθμός των Ενεργών Μερίδων για το μήνα Σεπτέμβριο 2016 ανήλθε στις 12.844 έναντι 10.078 κατά τον προηγούμενο μήνα (τον Σεπτέμβριο του 2015 ο αριθμός των ενεργών μερίδων ανήλθε στις 17.074).

Τον Σεπτέμβριο 2016 δημιουργήθηκαν 487 Νέες Μερίδες Επενδυτών έναντι 431 νέων Μερίδων που δημιουργήθηκαν τον προηγούμενο μήνα.

Η Κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΑΤΗΕΧ) στο τέλος του μήνα υπολογίστηκε στα €34,38 δισ.. Σε σχέση με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του προηγούμενου μήνα που ήταν €35,75 δισ., σημειώθηκε μείωση της τάξης του 3,8%, ενώ συγκρινόμενη με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους που ήταν €30,81 δισ., σημειώθηκε αύξηση κατά 11,6%.

Ανάλυση Συναλλαγών βάσει κατηγορίας επενδυτών

Τον Σεπτέμβριο 2016 οι ξένοι επενδυτές στο σύνολό τους εμφάνισαν εκροές της τάξης των €34,85 εκατ. Οι μεγαλύτερες εκροές προέρχονται από Πιστωτικά Ιδρύματα & Πολυμερείς Αναπτυξιακές Τράπεζες (€27,34 εκατ.)

Οι Έλληνες επενδυτές εμφανίζονται αγοραστές, με εισροές κεφαλαίων ύψους €34,86 εκατ. Οι μεγαλύτερες εισροές προέρχονται από Ιδιώτες, Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αγρότες & Ατομικές Επιχειρήσεις (€18,76 εκατ.)

Οι ξένοι επενδυτές τον Σεπτέμβριο 2016 πραγματοποίησαν το 62,3% των συναλλαγών (σε σχέση με το 57,2% τον προηγούμενο μήνα ενώ τον Σεπτέμβριο του 2015 είχαν πραγματοποιήσει το 53,2% των συναλλαγών).

Οι Έλληνες Ιδιώτες επενδυτές (Ιδιώτες, Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Αγρότες & Ατομικές Επιχειρήσεις) τον Σεπτέμβριο 2016 πραγματοποίησαν το 15,3% των συναλλαγών (τον προηγούμενο μήνα πραγματοποίησαν το 10,6% των συναλλαγών, ενώ τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους είχαν πραγματοποιήσει το 24,5% των συναλλαγών).

Συμμετοχή Επενδυτών στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στην κεφαλαιοποίηση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου στο τέλος του μήνα - συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ - ανήλθε στο 59,5% παρουσιάζοντας αύξηση συγκριτικά με το ποσοστό που είχε διαμορφωθεί στο τέλος Αυγούστου 2016, ενώ χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ το ποσοστό αυτό διαμορφώθηκε στο 61,8% έναντι 61,1%. Τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ήταν 52,4% συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ και 56,3% χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ (βλ. γράφημα 4).

Οι Έλληνες επενδυτές στο τέλος του μήνα κατείχαν το 40,4% του συνόλου της κεφαλαιοποίησης των μετοχών στο Χ.Α.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ