Ε.Κ.: Στην κατηγορία "Χαμηλής Διασποράς" ο Αστέρας Βουλιαγμένης

Ε.Κ.: Στην κατηγορία "Χαμηλής Διασποράς" ο Αστέρας Βουλιαγμένης
Πρόστιμα σε Attica Bank και Eurobrokers - Ανακλήσεις αδειών

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 766/6.10.2016 συνεδρίασή του αποφάσισε:

  • Την έγκριση του περιεχομένου τουΕνημερωτικού Δελτίουτης εταιρίας «ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία της «Χαμηλής Διασποράς» του Χρηματιστηρίου Αθηνών 17.222.516 νέων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου, άυλων μετοχών με εισφορά σε είδος και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων.
  • Τη διαγραφή από το Χρηματιστήριο Αθηνών των μετοχών της εταιρείας «ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 3 του ν. 3371/2005.
  • Την επιβολήπροστίμου ύψους € 15.000στον κ. Γεώργιο Κούμπα για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 7 παρ. 1 του ν. 3461/2006, λόγω μη υποβολής υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης προς τους μετόχους της εταιρίας ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.
  • Την επιβολή κυρώσεωνσυνολικού ύψους € 8.000στην Τράπεζα «ATTICA BANK ΑΤΕ», για παράβαση των διατάξεων της υπ' αρ. 1/452/1.11.2007 Απόφασης του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς και του άρθρου 25, παρ. 5 και 6, του ν.3606/2007, όπως αυτό εξειδικεύεται με τις διατάξεις της υπ' αρ. 1/452/1.11.2007 Απόφασης του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτη της.
  • Την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρίας «ΝΕΣΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ» με έδρα στο Δήμο Νέστου, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 21 του ν.2690/1999, λαμβάνοντας υπόψη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετοχών της εταιρίας.
  • Την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρείας «PROFIT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ» με έδρα στο Δήμο Βόλου, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 21 του ν.2690/1999, λαμβάνοντας υπόψη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετοχών της εταιρίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ