Παρατείνεται η απαγόρευση ανοιχτών πωλήσεων επί των τραπεζικών μετοχών

Παρατείνεται η απαγόρευση ανοιχτών πωλήσεων επί των τραπεζικών μετοχών
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ανακοίνωσε ότι αφού έλαβε υπόψη του το γεγονός ότι η διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων βρίσκεται σε εξέλιξη, αποφάσισε την συνέχιση της απαγόρευσης των ανοιχτών πωλήσεων επί των μετοχών των πιστωτικών ιδρυμάτων που διαπραγματεύονται στην αγορά αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών και συνιστούν τον FTSE ΧΑ Τραπεζικό Δείκτη και συγκεκριμένα των μετοχών των Alpha Bank, Attica Bank, Εθνική, Eurobank και Πειραιώς.

Η προσωρινή αυτή απαγόρευση καταλαμβάνει και τις πωλήσεις μετοχών που πρόκειται να εκκαθαριστούν με αγορά εντός της ίδιας ημέρας (ενδοσυνεδριακά) και τις συναλλαγές επί των παραστατικών τίτλων μετοχών (ADRs ή GDRs) και επί παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσης μετοχών (warrants) που αντιπροσωπεύουν μετοχές.

Η απαγόρευση δεν καταλαμβάνει τους Ειδικούς Διαπραγματευτές που πραγματοποιούν ειδική διαπραγμάτευση:

α. Στις μετοχές που συνιστούν τον FTSE XA Τραπεζικό Δείκτη,

β. Στα παράγωγα των παραπάνω μετοχών,

γ. Στα παραστατικά τίτλων δικαιωμάτων κτήσης μετοχών (warrants) των παραπάνω
μετοχών,

δ. Στα μερίδια Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ETFs) και στα παράγωγα επί των δεικτών των οποίων οι παραπάνω μετοχές αποτελούν μέρος της σύνθεσής τους.

Η απόφαση τίθεται σε ισχύ από την 8η Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 00:01 και ισχύει έως και 21η Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 24:00.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ