Η Βeta Ειδικός Διαπραγματευτής στην Attica Bank

Η Βeta Ειδικός Διαπραγματευτής στην Attica Bank
Την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή ανακοίνωσε η ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. προς το επενδυτικό κοινό.


Σύμφωνα με την ανακοίνωσή της, μετά από αίτημα της, το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών ενέκρινε με την από 30 Μαΐου 2014 απόφασή του την απόκτηση από αυτήν της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της εταιρίας «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η "Εκδότρια") και όρισε ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης την 2α Ιουνίου 2014. Η εταιρία ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. έχει υπογράψει σύμβαση Ειδικής Διαπραγμάτευσης με την Εκδότρια, με τους εξής βασικούς όρους:

1. Η ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. θα διαβιβάζει στο Σύστημα Συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών εντολές ειδικής διαπραγμάτευσης (δηλαδή ταυτόχρονες εντολές αγοράς και πώλησης) για ίδιο λογαριασμό επί των μετοχών της Εκδότριας. Για την υπηρεσία αυτή η ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. θα λαμβάνει από την Εκδότρια αμοιβή.

2. Η σύμβαση Ειδικής Διαπραγμάτευσης με την Εκδότρια έχει διάρκεια ενός (1) έτους.