Πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου ετοιμάζει η Attica bank

Πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου ετοιμάζει η Attica bank

 

Ανοίγουν και πάλι τα προγράμματα εθελούσιας εξόδου από τις τράπεζες, υπό το βάρος των απαιτήσεων. Οι τράπεζες αναζητούν λύσεις που θα μπορέσουν να αποτρέψουν τις απολύσεις προσωπικού, στην προσπάθεια περαιτέρω μείωσης του λειτουργικού κόστους το 2018.

Στο πλαίσιο αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Αττικής κατά τη συνεδρίασή του στις 15/03/2018, ενέκρινε πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, αφού έλαβε υπόψη τις συνθήκες που επικρατούν στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα και το επιχειρησιακό της πλάνο, το οποίο έχει ως προϋπόθεση τη δημιουργία εσωτερικού κεφαλαίου με ταυτόχρονη διατήρηση ομαλού εργασιακού κλίματος.

Όπως αναφέρει η έκθεση διοίκησης το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου θα συμβάλλει σημαντικά στον περιορισμό του μισθολογικού κόστους, ενώ θα συνοδευτεί από συνολική αναδιοργάνωση των δομών της τράπεζας.

Σημειώνεται ότι η Αττικής είχε τρέχει πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου πέρσι ενώ με τη νέα σύμβαση μειώθηκαν σημαντικά οι αποδοχές των εργαζομένων.

Να σημειωθεί τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων της Attica Bank διαμορφώθηκαν σε 20,5 εκατ. ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του έκτακτου κέρδους των 70 εκατ. ευρώ από την μεταβίβαση των μη εξυπηρετούμενων δανείων), έναντι 12,4 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή χρήση, αυξημένα δηλαδή κατά 65,6% σε ετήσια βάση, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Το μετά από φόρους αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε κέρδος ύψους 0,4 εκατ. ευρώ, έναντι ζημίας 49,8 εκατ. ευρώ της συγκριτικής χρήσης.

Τα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε κέρδος 1,04 εκατ. ευρώ, έναντι ζημίας 46,3 εκατ. ευρώ τη συγκριτική χρήση.

Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 632,7 εκατ. ευρώ και το σύνολο του ενεργητικού του Ομίλου ανήλθε σε 3,6 δισ. ευρώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ