Το σχέδιο Πανταλάκη για την Attica Bank  

Συνεχής προσπάθεια της διοίκησης για βελτίωση κερδοφορίας και ρευστότητας

Το σχέδιο Πανταλάκη για την Attica Bank   

 

Tο σχέδιό για να καταστεί η Attica Bank «μια αυθύπαρκτη και οικονομικά εύρωστη οντότητα, η οποία θα διεκδικήσει μερίδιο από την αγορά και θα εκμεταλλευτεί στο έπακρο τις ευκαιρίες που δημιουργούν οι προοπτικές ανάπτυξης της χώρας», παρουσίασε ο Διευθύνων Σύμβουλος της τράπεζας κ. Θεόδωρος Πανταλάκης στη γενική συνέλευση των μετόχων της

Σύμφωνα με τον κ. Πανταλάκη το σημαντικότερο επίτευγμα της Τράπεζας εντός του 2017 ήταν η ολοκλήρωση μιας καινοτόμου συναλλαγής διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Η Attica Bank στις 30.06.2017 προέβη στην τιτλοποίηση καταγγελμένου χαρτοφυλακίου, ύψους περίπου 1,3 δισ. ευρώ, συνεργαζόμενη με εξειδικευμένο επενδυτή στο πλαίσιο της αποτελεσματικής διαχείρισής του.

 

Με τον τρόπο αυτό, η Attica Bank φιλοδοξεί να βελτιώσει τους χρηματοοικονομικούς της δείκτες και να επιτύχει πρώτη από όλες τις Τράπεζες το στόχο της μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων που έχει τεθεί για το σύνολο του τραπεζικού συστήματος με ορίζοντα το 2019.
Ταυτόχρονα, μέσω της ίδιας ενέργειας, η τράπεζα επιδιώκει να ενισχύσει τα κεφάλαιά της κατά 70 εκατ. ευρώ, καλύπτοντας την εκκρεμότητα της ανακεφαλαιοποίησης του 2015 και ενισχύοντας τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες περίπου.
Παράλληλα, η τράπεζα πέτυχε την συμμόρφωση με τις συστάσεις του πορίσματος του SSM και της ΤτΕ σε ποσοστό 89% και κατά 92% με τις προτεινόμενες ενέργειες, σε ένα διάστημα μόλις εννέα μηνών.

Στη συνέχεια ο κ. Πανταλάκης αναφέρθηκε σε μια σειρά μέτρων τα οποία έχει ήδη εφαρμόσει η διοίκηση της Attica Bank, προκειμένου η τράπεζα να αντιστρέψει τη ζημιογόνο πορεία της και να ενταχθεί μέσα από ένα ολοκληρωμένο επιχειρηματικό σχέδιο στο νέο τραπεζικό τοπίο.

Ειδικότερα ο κ. Πανταλάκης αναφέρθηκε σε μέτρα, όπως η αποχώρηση από μη αναγκαίες και ζημιογόνες συμμετοχές, η μείωση του λειτουργικού κόστους, ο εξορθολογισμός του δικτύου καταστημάτων, η αναδιάρθρωση των οργανωτικών δομών με τον περιορισμό διευθύνσεων και θέσεων ευθύνης και την κεντροποίηση εργασιών καθώς και στο ανασχεδιασμός όλων των λειτουργιών της Τράπεζας με βάση τις βέλτιστες τραπεζικές πρακτικές και γνώμονα την κερδοφορία και την αποδοτικότητα και στην αναβάθμιση των υποδομών πληροφορικής.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Attica Bank Παναγιώτης Ρουμελιώτης, μιλώντας στην γενική συνέλευση της τράπεζας ανέφερε ότι «οι επενδύσεις ξένων κεφαλαίων στην Ελληνική Οικονομία είναι πλέον πολύ σημαντικές, καθώς θα ενισχύσουν περαιτέρω το θετικό κλίμα και την προσπάθεια ανάκαμψης - ανάπτυξης.

Η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης με την μείωση της αβεβαιότητας, είναι βασικές προϋποθέσεις και για την άρση των κεφαλαιακών ελέγχων και την πλήρη επάνοδο των τραπεζικών δραστηριοτήτων στην κανονικότητα.

Στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Attica Bank εγκρίθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, που αφορούσαν κυρίως στην παρελθούσα οικονομική χρήση του 2016, αλλά ελήφθησαν αποφάσεις και για την τρέχουσα χρήση του 2017.

Αναλυτικότερα, μεταξύ άλλων, εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2016 και τα αποτελέσματα χρήσης. Εγκρίθηκε η εισήγηση περί μη υπαγωγής της τράπεζας στις διατάξεις του Ν. 4172/2013 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για ποσόν 13, 87 εκατ. ευρώ, θέμα που αφορά στον αναβαλλόμενο φόρο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ