Τα σχέδια της κυβέρνησης για τράπεζες, πλειστηριασμούς και κόκκινα δάνεια

Τα σχέδια της κυβέρνησης για τράπεζες, πλειστηριασμούς και κόκκινα δάνεια
Αλλαγές στο τραπεζικό σύστημα προανήγγειλε από το βήμα της Βουλής ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας με τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης. Παγώνουν οι πλειστηριασμοί, μέχρι να ψηφιστεί ο νόμος για την ρύθμιση των «κόκκινων» δανείων νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Απαγορεύεται κάθε πλειστηριασμός πρώτης κατοικίας, μέχρι να ψηφιστεί ο νόμος ανέφερε χαρακτηριστικά. Αλλάζει ο νόμος για το ΤΧΣ ώστε το δημόσιο να μπορεί να ασκεί ουσιαστικό ρόλο και έλεγχο στις τράπεζες. Καταργείται η διάταξη που έδινε ασυλία στα μέλη του ΤΧΣ.

Της Έφης Καραγεώργου.

Ιδιαίτερη αναφορά στο ρόλο του τραπεζικού συστήματος έκανε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας και χαρακτήρισε αναγκαία την αλλαγή του μοντέλου λειτουργίας των τραπεζών, και τον επανασχεδιασμό του, ώστε τα πιστωτικά ιδρύματα να υπηρετούν την οικονομία, την ανάπτυξη και όχι συμφέροντα, σημείωσε χαρακτηριστικά.Υπογράμμισε ότι οι τράπεζες μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο για την αντιμετώπιση της διαπλοκής και τις φοροδιαφυγής. Και ότι θα υπάρξουν ποσοτικοί και ποιοτικοί στόχοι στις τράπεζες να υλοποιούν ποσοτικούς στόχους.

«Απαγορεύεται κάθε πλειστηριασμός πρώτης κατοικίας και η μεταβίβαση ενυπόθηκων δανείων χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του οφειλέτη σε μη εναρμονισμένα τραπεζικά ιδρύματα Ελληνες και ξένους κερδοσκόπους.

Όπως διευκρίνισε οι πλειστηριασμοί «παγώνουν» μέχρι τη ψήφιση των σχετικών νομοθετημάτων, ενώ η κυβέρνηση δρομολογεί τη σύσταση φορέα για τη ρύθμιση των κόκκινων δανείων που θα προστατεύει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, χωρίς να ενέχει κίνδυνο για τους ισολογισμούς των τραπεζών.

Από τις προγραμματικές δηλώσεις δεν έλειψε η αναφορά στο ΤΧΣ με τον πρωθυπουργό να αναφέρει επί λέξει:Καταργούμε διατάξεις που δίνουν ασυλία σε ΤΑΙΠΕΔ, Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και Τράπεζα της Ελλάδας. Όλοι οι Έλληνες ίσοι ενώπιον του νόμου.Όπως είπε είναι αναγκαία η τροποποίηση του νόμου για το ΤΧΣ. Ο νόμος θα αλλάξει, το κράτος θα ασκήσει τα δικαιώματα του στις τράπεζες και θα σεβαστεί τους ιδιώτες μετόχους.

Αλλαγές όμως θα υπάρξουν και στο νόμο που έδινε ασυλία στα μέλη του ΤΧΣ. Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι τον Απρίλιο 2014 διάταξη του πολυνομοσχεδίου ( Ν.4254/2014) τροποποιούσε την παράγραφο 4 του άρθρου 16Γ του Ν. 3864/ 2010 για την ασυλία των μελών του Ταμείου ως εξής: «4. Οι αποφάσεις του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής, εφόσον λαμβάνονται σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, θεωρούνται σύμφωνες με το σκοπό του Ταμείου και το δημόσιο συμφέρον, επωφελείς και συμφέρουσες για το Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο και υπηρετούσες τη χρηστή διαχείριση της περιουσίας του Ταμείου, όσον αφορά την αστική ευθύνη των μελών του Γενικού Συμβουλίου, της Εκτελεστικής Επιτροπής καθώς και του προσωπικού του Ταμείου, έναντι τρίτων και έναντι του Ελληνικού Δημοσίου.

Η διάταξη αυτή δεν απαλλάσσει τους ανωτέρω από τυχόν ευθύνη τους έναντι του Ταμείου. Εφόσον το Γενικό Συμβούλιο έχει σχηματίσει ισχυρή άποψη, ότι οποιοδήποτε μέλος του Γενικού Συμβουλίου ή της Εκτελεστικής Επιτροπής έχει εκτελέσει καλόπιστα τα καθήκοντά του στο πλαίσιο του σκοπού του Ταμείου, τότε το Ταμείο μπορεί να καλύψει τη χρηματική δαπάνη για οποιεσδήποτε νομικές ενέργειες και δικαστικά έξοδα, στα οποία υποχρεώθηκε το μέλος αυτό λόγω νομικών ενεργειών εναντίον του, και να του καταβάλει τα σχετικά ποσά. Στην περίπτωση που δυνάμει οριστικής απόφασης, το μέλος αυτό καταδικασθεί από αστικό ή ποινικό δικαστήριο κάθε βαθμού, τότε το Ταμείο αναζητεί και λαμβάνει από το μέλος αυτό τις χρηματικές καταβολές της προηγούμενης παραγράφου.»
Σημειώνουμε ότι η κυβέρνηση Σαμαρά, με το νόμο 4254/2014, έδινε το «πράσινο φως», στα μέλη του ΤΧΣ να πουλήσουν τις μετοχές που κατείχε το ελληνικό δημόσιο από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες σε τιμή χαμηλότερη από αυτή που τις απέκτησε. Με βάση το νόμο αυτό, οι τραπεζικές μετοχές μπορούν να δοθούν και κάτω από το 1/3 της τιμής στην οποία έγινε η ανακεφαλαιοποίηση των συστημικών τραπεζών από το ΤΧΣ.Μάλιστα πέρυσι τον Ιούλιο το ΤΧΣ προχώρησε στην προκήρυξη ασφαλιστικής κάλυψης αστικής ευθύνης έναντι τρίτων των μελών του Γενικού Συμβουλίου, της Εκτελεστικής Επιτροπής και των Στελεχών του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ). Μέγιστο όριοασφαλιστικής κάλυψης είναι το ποσό των 50 εκατ. ευρώ με ετήσιο ασφάλιστρο στις 300.000 ευρώ για το πρώτο έτος της ασφάλισης με δικαίωμα ανανέωσης για δύο περαιτέρω έτη.

Τα αποσπάσματα της ομιλίας του πρωθυπουργού για ΤΧΣ και τράπεζες

Καταργούμε άμεσα τις ούτως ή άλλως αντισυνταγματικές διατάξεις που παρέχουν ασυλία στα ΔΣ του ΤΑΙΠΕΔ, του ΤΧΣ και της Τράπεζας της Ελλάδος.

Όλοι οι Έλληνες πολίτες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου και τα στελέχη του κρατικού μηχανισμού, η υπαλληλική ελίτ, δεν εξαιρούνται από την αρχή αυτή.

Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές

Για να αναπτυχθούν οι σχεδιαζόμενες δράσεις είναι αναγκαίος ο επανασχεδιασμός της λειτουργίας του Τραπεζικού συστήματος, καθώς και η ίδρυση αναπτυξιακής τράπεζας που θα στηρίζει καινοτόμες και αναπτυξιακές πρωτοβουλίες.

Στο πλαίσιο της εξυγίανσης και ανασυγκρότησης του Τραπεζικού συστήματος είναι αναγκαίες σχεδιασμένες και καλά μελετημένες παρεμβάσεις.

  • Η τροποποίηση του νόμου για το ΤΧΣ, ώστε το δημόσιο να ασκήσει χωρίς περιορισμούς τα δικαιώματα του στις συστημικές Τράπεζες που ανακεφαλαιοποιήθηκαν με χρήματα του ελληνικού λαού, λαμβάνοντας βεβαίως υπόψη και τα δικαιώματα των ιδιωτών μετόχων.

  • Η αλλαγή του μοντέλου λειτουργίας, ώστε οι Τράπεζες να αναλαμβάνουν την

εκπλήρωση ποσοτικών και ποιοτικών στόχων. Θέλουμε οι τράπεζες να υπηρετούν την οικονομία, την ανάπτυξη, τις επενδύσεις.

Αυτός είναι ο ρόλος τους.

Ειδικά στη περίπτωση της Ελλάδας, οι τράπεζες μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο και στην αντιμετώπιση της διαφθοράς, της διαπλοκής, της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής, των παράνομων συναλλαγών.

  • Η ίδρυση ενδιάμεσου δημόσιου φορέα για την διαχείριση των κόκκινων και

επιχειρηματικών δανείων που από τη μια πλευρά θα προστατεύει τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και τους μικρούς και μεσαίους επιχειρηματίες και από την άλλη θα μεριμνά για την μη επιβάρυνση των τραπεζικών ισολογισμών.

Μέχρι την ψήφιση των νομοθετημάτων και την έκδοση των απαραίτητων Υπουργικών Αποφάσεων για την υλοποίηση των μέτρων ρύθμισης των κόκκινων δανείων, απαγορεύεται κάθε πλειστηριασμός πρώτης κατοικίας καθώς και η μεταβίβαση ενυπόθηκων δανείων χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του οφειλέτη σε μη

αναγνωρισμένα Τραπεζικά ιδρύματα, σε Ελληνες και ξένους κερδοσκόπους.

  • Τέλος, κρίνουμε ως απολύτως αναγκαία για αυτό και θα προχωρήσουμε στην

ίδρυση αναπτυξιακής τράπεζας, για την υπέρβαση της χρηματοδοτικής ασφυξίας και την ουσιαστική διευκόλυνση της παραγωγικής ανασυγκρότησηςτης χώρας.