Πώς θα ρυθμιστούν κόκκινα δάνεια ύψους 20 δισ. ευρώ μέσα στο 2015

Πώς θα ρυθμιστούν κόκκινα δάνεια ύψους 20 δισ. ευρώ μέσα στο 2015
Έτοιμες να προχωρήσουν στις ρυθμίσεις δανείων σύμφωνα με τις αρχές του Κώδικα Δεοντολογίας και σε συνδυασμό με τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης, είναι οι τέσσερις συστημικές τράπεζες.

Της Έφης Καραγεώργου.

Αυτό σημειώνει μιλώντας στοFpress.grυψηλόβαθμο στέλεχος της Τράπεζας Ελλάδος, υπογραμμίζοντας πως η ΤτΕ έχει επανειλημμένα τεστάρει τις τράπεζες, κατά πόσο προτείνουν ρυθμίσεις συμβατές με τις αρχές του Κώδικα και συμπληρώνει: «στόχος μας είναι μέχρι το τέλος του 2015 το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων να έχει υποχωρήσει κάτω από το 30%. Για να επιτευχθεί ο στόχος είναι απαραίτητο να επικοινωνηθούν σωστά όλα όσα προβλέπονται για τους συνεργάσιμους δανειολήπτες. Τότε θα λυθούν πολλά προβλήματα, θα απελευθερωθεί ρευστότητα και θα μπορέσουν οι τράπεζες να χρηματοδοτήσουν την πραγματική οικονομία».

Σήμερα με τα υπόλοιπα των δανείων νοικοκυριών και επιχειρήσεων στα 212,5δισ ευρώ, οι «κόκκινες» οφειλές προσεγγίσουν τα 80δισ ευρώ, με το ποσοστό τους να ξεπερνά τα επίπεδα του 37%.

Αν οι καθυστερήσεις περιοριστούν κάτω από το 30%, θα διαμορφωθούν χαμηλότερα από τα 60δισ ευρώ και οι τράπεζες θα αποκτήσουν μεγαλύτερη ευελιξία, ώστε να κατευθύνουν πόρους στην χρηματοδότηση επιχειρήσεων και νοικοκυριών.

Συνεπώς, η αποτελεσματική διαχείριση των δανείων σε καθυστέρηση αποτελεί άμεση προτεραιότητα.

Το έδειξαν και οι πρόσφατες κινήσεις της Τράπεζας Πειραιώς και τηςAlpha Bank,που προχώρησαν σε στρατηγικές συνεργασίες με ξένες εταιρείες για την ενεργητική διαχείριση των καθυστερούμενων δανείων.

Μέσα από τηνενεργητική διαχείριση των προβληματικών δανείων, αφενός να ελαφρυνθούν οι συνεργάσιμοι δανειολήπτες που αντιμετωπίζουν προσωρινή δυσκολία στην εξυπηρέτηση των δανείων τους και αφετέρου να ανακτηθούν μακροπρόθεσμα κεφάλαια των τραπεζών που είναι δεσμευμένα σε προβληματικά δάνεια με χαμηλή πιθανότητα αποπληρωμής.

Η κορύφωση των «κόκκινων» δανείων αναμένεται τους πρώτους μήνες του 2015, ενώ σήμερα πάνω από το 1/3 των δανείων που έχουν χορηγήσει κατά το παρελθόν οι τράπεζες δεν εξυπηρετείται ομαλά.

Μάλιστα ένα μεγάλο ποσοστό δανείων σε καθυστέρηση αντιπροσωπεύει υποχρεώσεις δανειοληπτών οι οποίοι έχουν οφειλές ταυτόχρονα σε περισσότερες από μία τράπεζες. Οι δανειολήπτες αυτοί αντιμετωπίζουν μικρότερα ή μεγαλύτερα προβλήματα στην αποπληρωμή των υποχρεώσεων τους την τελευταία 3ετία.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι προτεινόμενες από τον Κώδικα Δεοντολογίας ρυθμίσεις, βασίζονται στην ουσιαστική αξιολόγηση των πραγματικών εισοδηματικών και περιουσιακών δυνατοτήτων των δανειοληπτών, ώστε να μην δημιουργηθούν προβλήματα «ηθικού κινδύνου», δηλαδή δεν δίνουν κίνητρα για αθέτηση οφειλών στους δανειολήπτες που έχουν αντικειμενικά τη δυνατότητα να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους.