Πειραιώς: Παράταση στην προθεσμία για το νέο πρόγραμμα εθελούσιας

Πειραιώς: Παράταση στην προθεσμία για το νέο πρόγραμμα εθελούσιας
Παράταση στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου που βρίσκεται σε εξέλιξη έδωσε στους εργαζομένους η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς.

Η πρώτη προθεσμία έληγε σήμερα Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου, ωστόσο η τράπεζα έδωσε παράταση 15 ημερών.

Το νέο πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζόμενους που προσλήφθηκαν πριν την 1/9/2013. Η δυνατότητα άμεσης αποχώρησης προσφέρεται μόνο για εργαζόμενους που προέρχονται από Πειραιώς και τις θυγατρικές της καθώς και σε εργαζόμενους της πρώην ΑΤΕ.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις εξής τρεις διακριτές επιλογές

- Sabbatical I. Άδεια από την εργασία 3 ετούς διάρκειας. Οι εργαζόμενοι που θα την επιλέξουν θα λαμβάνουν το 50% του μισθού τους το 2015, και το 40% του μισθού τους το 2016 και 2017. Στη λήξη της μακροχρόνιας άδειας αποζημιώνονται αποχωρώντας με ένα μισθό.

- Sabbatical Plus. Άδεια από την εργασία 2ετούς διάρκειας. Οι εργαζόμενοι που θα την επιλέξουν θα λαμβάνουν το 50% του μισθού τους το 2015 και το 40% το 2016. Στη λήξη της μακροχρόνιας άδειας και αποχωρώντας από την τράπεζα λαμβάνουν αποζημίωση 9 μισθών.

Και στις δύο περιπτώσεις η Πειραιώς θα καταβάλει τις ασφαλιστικές εισφορές για την περίοδο της μακροχρόνιας άδειας ενώ παρέχει και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη μέσω του ομαδικού ασφαλιστικού συμβολαίου.

- Άμεση αποχώρηση. Ο τρίτος πυλώνας του προγράμματος είναι η άμεση αποχώρηση (Sabbatical Άμεσης Αποχώρησης). Δυνατότητα να υπαχθούν σε αυτό το πρόγραμμα έχουν μόνο οι εργαζόμενοι που προέρχονται από την Πειραιώς και τις θυγατρικές της πριν τις συγχωνεύσεις και απορροφήσεις καθώς και όσοι προέρχονται από την Αγροτική.

Για τους εργαζόμενους που προέρχονται από την Πειραιώς και τις θυγατρικές της η αποζημίωση φθάνει ως τις 42 μισθούς με ανώτατο όριο τις 170 χιλ. ευρώ.

Ειδικότερα για τους εργαζόμενους που προέρχονται από την Πειραιώς προβλέπονται οι εξής αποζημιώσεις:

- 25 μισθούς για όσους έχουν προϋπηρεσία 4-6 έτη
- 27 μισθούς για 7 με 10 έτη
- 29 μισθούς για 11 με 15 έτη
- 33 μισθούς για 16 με 20 έτη
- 42 μισθούς για 21 έτη προϋπηρεσίας και πάνω.

Για τους εργαζόμενους που προέρχονται από την ΑΤΕ τα κριτήρια αποζημίωσης είναι ηλικιακά και όχι προϋπηρεσίας. Ειδικότερα προσφέρονται οι εξής αποζημιώσεις ανάλογα με την ηλικία των υπαλλήλων:

- Για εργαζόμενους ηλικίας 30 ως 39 ετών αποζημίωση 26 μισθών
- Για εργαζόμενους ηλικίας 40 ως 49 ετών αποζημίωση 29 μισθών
- Για εργαζόμενους ηλικίας 50 ως 56 ετών αποζημίωση 32 μισθών
- Και τέλος για εργαζόμενους ηλικίας άνω των 57 ετών αποζημίωση 31 μισθών

Όσοι αποχωρήσουν άμεσα θα δικαιούνται ιατροφαρμακευτική κάλυψη για μια 2ετία.