Που θα καταλήξει το χρήμα από την αύξηση κεφαλαίου της Εθνικής

Που θα καταλήξει το χρήμα από την αύξηση κεφαλαίου της Εθνικής
Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής ολοκληρώθηκε. Τα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ είναι ήδη στο ταμείο της τράπεζας ενώ έγινε γνωστό ποια είναι τα σχέδια για τη διάθεσή τους. Φαίνεται ότι ένα μεγάλο μέρος από τα χρήματα αυτά θα πέσουν στην αγορά. Και οι τρόποι για να συμβεί αυτό είναι δύο.

Μετά την επιτυχή αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της η Εθνική Τράπεζα βάζει τώρα δύο στόχους. Πρώτον, να στηρίξει την πραγματική οικονομία, χορηγώντας δάνεια στις χιλιάδες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Σημειώνουμε ότι στόχος της είναι να διαθέσει περί τα 3δις ευρώ σε νέα δάνεια. Και δεύτερον, να αποδώσει μέρισμα στους μετόχους της.

Συγκεκριμένα μιλώντας στη γενική συνέλευση των μετόχων που ενέκρινε την αύξηση των 2,5δις ευρώ ο κ. Αλέξανδρος Τουρκολιάς, διευθύνων σύμβουλος της ΕΤΕ ανάφερε μεταξύ των άλλων ότι:.

«Η Εθνική Τράπεζα αποφάσισε να προχωρήσει σε αύξηση €2,5 δις με στόχο να αποκομίσει και επιπλέον οφέλη. Συγκεκριμένα: Δυνατότητα αποπληρωμής των προνομιούχων μετοχών του Ελληνικού Δημοσίου, ύψους €1,350δισ, μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα διανομής μερίσματος. Κάλυψη και των πρόσθετων κεφαλαιακών απαιτήσεων που προκύπτουν από τους κανόνες πλήρους εφαρμογής της Βασιλείας ΙΙΙ. Βελτίωση της πιστοληπτικής ικανότητας από τους αξιολογικούς οίκους, με αποτέλεσμα να διευκολυνθεί η πρόσβασή μας στις αγορές κεφαλαίου και να μειωθεί το κόστος χρηματοδότησης για την Τράπεζα. Διεύρυνση της υφιστάμενης μετοχικής βάσης και αύξηση της διασποράς του μετοχικού κεφαλαίου. Ενίσχυση της θέσης της Τράπεζας, ώστε να μπορέσει να στηρίξει δυναμικά την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Αλέξ. Τουρκολιάς, αναφέρθηκε, στη συνέχεια, στις στρατηγικές προτεραιότητες του Ομίλου που βασίζονται στους ακόλουθους πυλώνες:

  • Αύξηση των χορηγούμενων δανείων με επέκταση σε ελκυστικούς εγχώριους επιχειρηματικούς τομείς, χάρη στην ισχυρή ρευστότητα της Τράπεζας.
  • Βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας του Ομίλου, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη ο ανασχεδιασμός των διαδικασιών και συγχρόνως προωθείται η βελτιστοποίηση κεντρικών και διοικητικών λειτουργιών.
  • Αποτελεσματική διαχείριση των δανείων σε καθυστέρηση μέσω της νεοσυσταθείσας μονάδας δανείων ειδικής διαχείρισης, με στόχο την στήριξη των βιώσιμων επιχειρήσεων.

Καταλήγοντας ο κ. Τουρκολιάς πρόσθεσε: «Ο Όμιλος της Εθνικής κατάφερε να αντεπεξέλθει με επιτυχία στις προκλήσεις κατά τα ιδιαίτερα δύσκολα έτη της κρίσης, διατηρώντας το δυναμισμό του, θωρακίζοντας αποτελεσματικά τον Ισολογισμό του και προασπίζοντας παράλληλα τον ιδιωτικό του χαρακτήρα. Τα επιτεύγματα αυτά δεν θα ήταν δυνατά χωρίς τη συνεχή και πιστή στήριξη όλως των Μετόχων και προφανώς των θυσιών όλου του προσωπικού του Ομίλου, το οποίο θα ήθελα να ευχαριστήσω. Η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στη μετοχική βάση διευρύνεται σημαντικά με την αύξηση κεφαλαίου, ενισχύοντας τη διασπορά των μετοχών από 16% σε 43%. Έτσι, η Εθνική γίνεται η δεύτερη τράπεζα στην Ελλάδα σε συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων. Αυτό είναι το πρώτο αποφασιστικό βήμα προς την περαιτέρω διεύρυνση της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στην Εθνική Τράπεζα».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ