ΤΧΣ: Ανοίγονται νέοι ορίζοντες για τηνAttica Bank με την είσοδο των νέων μετόχων

ΤΧΣ: Ανοίγονται νέοι ορίζοντες για τηνAttica Bank με την είσοδο των νέων μετόχων

Μπαίνει με 329 εκατ. ευρώ στην ΑΜΚ της Attica Bank και 4 μη εκτελεστικά μέλη στο νέο ΔΣ της Τράπεζας

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) εκφράζει την ικανοποίηση του καθώς με τη συμμετοχή του ιδίου και ιδιωτών επενδυτών ολοκληρώθηκε επιτυχώς η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Attica bank, ύψους 473, εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΤΧΣ, παρά τις μεγάλες προκλήσεις της συγκυρίας, η συμφωνία κεφαλαιακής ενίσχυσης ανοίγει μία νέα περίοδο για την Attica Bank, καθώς το Ταμείο στο πλαίσιο της αποστολής του, προσφέρει εκ νέου κεφάλαια και σημαντική τεχνογνωσία ώστε η μετάβαση στην επόμενη φάση να γίνει με σταθερότητα και αναπτυξιακή προοπτική.

Η συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ του Ταμείου και των νέων μετόχων, της Παγκρήτιας Τράπεζας ,της Thrivest Holdings και των συστημικών τραπεζών ανοίγει νέες προοπτικές για την Attica bank και το ελληνικό τραπεζικό σύστημα στο σύνολό του, καθώς περιγράφει τον οδικό χάρτη για δημιουργία νέου πιστωτικού ιδρύματος προσφέροντας καινούριες ευκαιρίες στην ελληνική τραπεζική αγορά.

Η δυναμική εξέλιξη της Attica Bank διασφαλίζεται χάρη και στην καθοριστική συμβολή του ΤΧΣ, βασική επιδίωξη του οποίου είναι η ενίσχυση των τραπεζών με την στήριξη παράλληλα της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, ενεργώντας πάντα με βάση το δημόσιο συμφέρον.

Στο πλαίσιο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας συνεισέφερε συνολικά 329 εκατ. ευρώ, διατηρώντας τα δικαιώματά του στην Attica bank, όπως και στη νέα τράπεζα που θα προκύψει κατόπιν της συγχώνευσης. Οι νέοι ιδιώτες επενδυτές, η Παγκρήτια Τράπεζα και η Thrivest Holdings, επένδυσαν έως 34 εκατ. ευρώ και 30 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, αποκτώντας αδιάθετες μετοχές της Attica bank, ενώ οι τέσσερις συστημικές τράπεζες επένδυσαν 10 εκατ. ευρώ εκάστη, οδηγώντας έτσι στην πλήρη κάλυψη της Αύξησης.

Με την ολοκλήρωση της ΑΜΚ, διασφαλίζονται τα αναγκαία κεφάλαια για την ταχεία ολοκλήρωση του λειτουργικού και επιχειρηματικού μετασχηματισμού της Attica Bank, ενώ προβλέπεται η εφαρμογή σχεδίου μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, που θα της επιτρέψει να απαλλαγεί από τα βάρη του παρελθόντος, να ισχυροποιήσει την οικονομική της θέση και να ανακτήσει την εμπιστοσύνη της αγοράς ενόψει της συγχώνευσης. Τα εμπλεκόμενα μέρη πρόκειται να συμφωνήσουν στις λεπτομέρειες του σχεδίου συγχώνευσης και το σχετικό χρονοδιάγραμμα, εντός των επόμενων μηνών.

Στόχος του Ταμείου είναι η Attica Βank να αλλάξει σελίδα και να μετεξελιχθεί σε ένα ισχυρότερο τραπεζικό σχήμα που θα ενισχύσει τον ανταγωνισμό στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων. Πρόκειται δε να συνδράμει ενεργά στη διαδικασία αναδιάρθρωσης και μετασχηματισμού της Attica bank, ορίζοντας τέσσερα μη εκτελεστικά μέλη στο νέο Διοικητικό Συμβούλιοένα εκ των οποίων θα οριστεί Εκπρόσωπος του.

«Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι με την ολοκλήρωση της συμφωνίας για την είσοδο νέων ιδιωτών επενδυτών στην Attica Βank και την προοπτική μετέπειτα συγχώνευσής της με την Παγκρήτια Τράπεζα που θα οδηγήσει στη δημιουργία ενός ισχυρότερου από κάθε άποψη, αλλά και πιο ανταγωνιστικού τραπεζικού σχήματος», δήλωσε ο κ. Ηλίας Ξηρουχάκης, Διευθύνων Σύμβουλος του ΤΧΣ και πρόσθεσε: «Πυξίδα του Ταμείου αποτελεί, διαχρονικά, το όραμα για ένα βιώσιμο, ακμάζων ανταγωνιστικό και ιδιωτικό τραπεζικό σύστημα, το οποίο λειτουργεί ως ισχυρός παράγοντας ανάπτυξης για την Εθνική οικονομία και υπηρετεί την επιχειρηματικότητα και την κοινωνία».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ