Αλλαγή ηγεσίας στην Forthnet - Νέος διευθύνων σύμβουλος ο Δημήτρης Τζελέπης

Αλλαγή ηγεσίας στην Forthnet - Νέος διευθύνων σύμβουλος ο Δημήτρης Τζελέπης

Τη λύση της συνεργασίας με τον διευθύνοντα σύμβουλο Πάνο Παπαδόπουλο ανακοίνωσε η Forthnet.

Κατόπιν της απόκτησης συμμετοχής από τo United Group σε ποσοστό που ανέρχεται περίπου στο 80% στο μετοχικό κεφάλαιο της Forthnet,το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη λύση της συνεργασίας με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής, κ. Παναγιώτη Παπαδόπουλο, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εξέλεξαν ομόφωνα τον κύριο Δημήτριο Τζελέπη, μέχρι σήμερα οικονομικό διευθυντή της εταιρείας, ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του κ. Πάνου Παπαδόπουλου.

Κατόπιν των ανωτέρω, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμφώνησαν την εκ νέου συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.Μετά από επικοινωνία με το νέο μέτοχο και αφού ολοκληρώθηκαν όλες οι ως άνω διαδικασίες,τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (με εξαίρεση το νεοεκλεγέντα Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Δημήτριο Τζελέπη) υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους.

Υπενθυμίζεται ότι έχει ήδη συγκληθεί Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στις 11 Δεκεμβρίου 2020 με θέμα, μεταξύ άλλων, την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Τζελέπης ανέλαβε αμέσως τα καθήκοντα του και, σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας, θα εκπροσωπεί την Εταιρεία και θα ασκεί τις καταστατικές του αρμοδιότητες για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων μέχρι τη συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου την 11η Δεκεμβρίου 2020.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Cosmote: Τέλος το 3G

Μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες λειτουργίας, θα αρχίσει η σταδιακή απόσυρσή του δικτύου 3G, από…