Προσοχή δεν είναι ανέκδοτο: υπηρεσία φθηναίνει κατά...27% από την 1η Αυγούστου

Προσοχή δεν είναι ανέκδοτο: υπηρεσία φθηναίνει κατά...27% από την 1η Αυγούστου
Μέσα στο κλίμα των ημερών, το να δημοσιεύσει κάποιος είδηση περί επικείμενης μείωσης στην τιμή μιας υπηρεσίας –η οποία μάλιστα θεωρείται πλέον μαζικής κατανάλωσης- και μάλιστα κατά 27% θα μπορούσε να εκληφθεί ως μαύρο χιούμορ. Κι όμως, είναι αλήθεια

Οι χρεώσεις στις κλήσεις από σταθερό προς κινητό θα μειωθούν τρεις φορές από την 1η Αυγούστου μέχρι και την 1η Ιανουαρίου του 2013. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών, ανακοίνωσε το σχετικό χρονοδιάγραμμα μείωσης της τιμής στη συγκεκριμένη κατηγορία τηλεφωνικών κλήσεων το οποίο έχει ως εξής:

• Έως 31/07: 4,95 ευρωλεπτά ανά λεπτό

• Από 01/08 έως 15/10: 3,6 ευρωλεπτά ανά λεπτό

• Από 16/10 έως 31/12: 2,3 ευρωλεπτά ανά λεπτό και

• Από 01/01/2013: 1,01 ευρωλεπτά ανά λεπτό

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτές οι χρεώσεις αφορούν στο ποσό που εισπράττουν οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας και δεν είναι οι τιμές λιανικής. Ωστόσο, θεωρείται δεδομένο ότι τόσο ο ΟΤΕ όσο και οι υπόλοιπες εταιρείες σταθερής τηλεφωνίας θα αναπροσαρμόσουν άμεσα τους τιμοκαταλόγους τους, προς όφελος των καταναλωτών.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της ΕΕΤΤ έχει ως εξής:

Η ΕΕΤΤ, με σημερινή της απόφαση, επιβάλλει τη σταδιακή μείωση των τελών στη χονδρική αγορά τερματισμού κλήσεων σε όλα τα κινητά δίκτυα. Σε αυτό το πλαίσιο, από την 1η Ιανουαρίου 2013 η τελική τιμή-στόχος διαμορφώνεται σε 1,01 ευρωλεπτά/λεπτό από 4,95 ευρωλεπτά/λεπτό που ισχύει σήμερα.

Η απόφαση αυτή εκτιμάται ότι θα έχει σημαντικά οφέλη για τον τελικό καταναλωτή, καθότι αναμένεται να οδηγήσει σε μείωση και στις λιανικές τιμές κλήσεων προς κινητά. Συγκεκριμένα, υπολογίζεται ότι τουλάχιστον 50 εκατομμύρια ευρώ θα εξοικονομηθούν συνολικά από τους συνδρομητές σταθερής τηλεφωνίας για το 2013.

Τυχόν αναπροσαρμογή της τιμής-στόχου των 1,01 ευρωλεπτών/λεπτό θα προκύψει μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των κοστολογικών στοιχείων, βάσει του τεχνικο-οικονομικού μοντέλου της ΕΕΤΤ, το οποίο θα ολοκληρωθεί πριν τα τέλη του 2012.

Σημειώνεται ότι οι ρυθμιστικές υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την ΕΕΤΤ στους τρεις παρόχους περιλαμβάνουν τον έλεγχο τιμών και κοστολόγησης, την παροχή πρόσβασης, το λογιστικό διαχωρισμό, τη διαφάνεια και την αποτροπή πρακτικών διακριτικής μεταχείρισης. Οι υποχρεώσεις αυτές προκύπτουν μετά από την ανάλυση της συγκεκριμένης αγοράς και τον ορισμό των τριών εταιριών, COSMOTE, VODAFONE και WIND, σε παρόχους με Σημαντική Ισχύ.